nieuws

Provincies gaan problemen bij gebiedsontwikkeling oplossen

bouwbreed Premium

Provincies gaan de komende twee jaar knelpunten wegwerken op het gebied van gebiedsontwikkeling. Dat volgt uit onderzoek van adviesbureau Lysias naar de gang van zaken bij de uitvoering van regionale gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling heeft een prominente plaats verworven op de agenda’s van
de provincies, zo meldt het onderzoek dat werd verricht in opdracht van het
Interprovinciaal Overleg (IPO). Niettemin weten deze overheden niet altijd goed
raad met hun rol in het gebiedsontwikkelingsproces.
“Provincies moeten meer de nadruk gaan leggen op het ontwikkelen van bepaalde
gebieden”, meent Ieme Faber van het IPO. Volgens Faber focussen provincies te
weinig en moet de investeringsagenda worden gekoppeld aan een duidelijke
gebiedsontwikkeling.

Reageer op dit artikel