nieuws

Overijssel investeert 23 miljoen in vernieuwing

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel trekt voor de periode 2010-2014 23,4 miljoen uit voor het stimuleringsprogramma Stedelijke Vernieuwing.

Het geld komt uit het programma Investeren in Overijssel waar 300 miljoen van
de Essent-gelden in zit. Op basis van ramingen van gemeenten over hun
binnenstedelijke ambities is bekend dat er financieringstekorten ontstaan.
Daarvoor zijn extra bijdragen nodig. Inclusief de Rijksbijdrage en de 4,8
miljoen die Overijssel al eerder beschikbaar heeft gesteld, is nu 35,7 miljoen
beschikbaar voor binnenstedelijke ontwikkelingen. Komende maand moet Provinciale
Staten over het voornemen een besluit nemen.

Reageer op dit artikel