nieuws

Oproep tot actie bij ProRail

bouwbreed

Strukton Rail schrapt 350 arbeidsplaatsen.

Spoorbeheerder ProRail is verbaasd over de ingreep. Vakbond CNV roept op tot
actie. “We hebben te maken met een erg grote prijsdruk”, zegt Irene van Dam van
Strukton Rail. “Niet alleen bij veel projecten maar ook bij onderhoud, waar de
prijzen gehalveerd zijn. Over de kwaliteitshandhaving maken we ons zorgen.”
Strukton verwijt ProRail met twee maten te meten. “Strukton Rail heeft afgelopen
jaren zwaar geïnvesteerd om de storinghersteltijd terug te brengen van 140 naar
100 minuten. We denken dat dit niet voor iedereen geldt”. Strukton Rail brengt
zijn vier regio’s (Noord, Randstad Noord, Randstad Zuid en Zuid) terug tot twee.
Over het sluiten van kantoren zijn nog geen beslissingen gevallen. In de nieuwe
opstelling verdeelt het bedrijf het werk over de regio’s Oost (van Friesland tot
Limburg) en West (vooral Randstad). Vakbond CNV Hout en Bouw is laaiend over de
ontslagen. Netbeheerder ProRail krijgt de volle laag. De bond roept op om voor
de deur van ProRail actie te voeren onder het motto ‘Bert Klerk, we willen
werk’. Volgens bondsbestuurder Aart van den Brink kiest ProRail niet meer voor
kwaliteit maar voor de goedkoopste aanbieder. “Op asociale wijze wordt
werkgelegenheid de nek omgedraaid. Dit beleid is op termijn funest voor de
veiligheid op het spoor”. Eerder werden al grootschalig arbeidsplaatsen
geschrapt bij Volker Rail, BAM Rail en Spitzke. ProRail reageert verrast op de
ontslagen. “Heel vervelend dat goed gekwalificeerd personeel verloren gaat”,
zegt Babette Verstappen. “Het lijkt of er minder werk te doen is. We doen echter
meer dan ooit. Het onderhoud is met 10 miljoen euro naar voren geschoven. Daar
bovenop komt het versnellingspakket van 140 miljoen. Dit jaar wordt 8 procent
meer aan het spoor besteed dan in 2008”. Verstappen ziet de ontslagen als een
reactie op veranderingen die al in 2002 zijn ingezet. Bij het aanscherpen van de
concurrentie ten gevolge van het Europese aanbestedingsbeleid zijn de
railbouwers volgens ProRail zes jaar lang nauw betrokken geweest. Gelijktijdig
zorgden schouwtreinen bij het onderhoud voor een grote efficiëntieslag.

Reageer op dit artikel