nieuws

Oogst minder-hinder prijsvraag Rijkswaterstaat heel divers

bouwbreed Premium

Stalen roosters in het asfalt, doelgroepenstroken en flexibele fly-overs. De oogst van de minder-hinderprijsvraag van Rijkswaterstaat voor stalen bruggen was heel divers. Binnen een half jaar moet een van de ideeën uit de finale uitmonden in een praktijkpilot.

De prijsvraag is nog helemaal niet afgelopen. Weliswaar is de hoofdprijs van
500.000 euro vorige week uitgereikt aan uitvinder Roland Angenent en Hurks
Beton. Maar als een van de andere tien plannen uit de finale binnen vijf jaar
tot uitvoering komt, kunnen de indieners alsnog rekenen op een evengrote zak met
geld. Een flinke stimulans voor de ontwikkelaars om niet op hun louweren te gaan
rusten nu de druk van de prijsvraag er vanaf is. Volgens Wil René Jansen van
Rijkswaterstaat zijn zeker vier of vijf plannen zo levensvatbaar dat ze binnen
een halfjaar kunnen leiden tot een voorzichtige praktijkpilot.
Volgens Jansen zal niet direct het complete wegdek van een vermoeide stalen brug
in het rijkswegennet worden vervangen. Maar misschien kan er wel eens een proef
worden genomen met een aanbrug of een val van een kleinere brug. Jansen gaat de
ideeën hoogstpersoonlijk onder de aandacht brengen van de verschillende managing
contractors van Rijkswaterstaat. Hoewel civieltechnici van nature terughoudend
zijn om innovaties toe te passen, is er ook voor hen een stevige prikkel om met
de vondsten aan de slag te gaan. Er staan bij Rijkswaterstaat immers flinke
premies op het terugdringen van verkeershinder bij wegwerkzaamheden. En dat is
iets waar alle plannen bij uitstek op waren gericht.

Reageer op dit artikel