nieuws

‘Ontslagen bij Strukton hebben ons verrast’

bouwbreed

Het schrappen van 350 arbeidsplaatsen bij Strukton Rail trekt grote kringen. Vakbond CNV roept op tot actie. Vragen in de Tweede Kamer. Verwijtend gaat de vinger naar spoorbeheerder ProRail.

“De ontslagen bij Strukton hebben ons verrast”, verzekert Anthonie Bauer,
directeur Inframanagement van ProRail. “We zijn zelfs drie keer verrast. Door de
ontslagen, de beschuldiging dat ProRail daar de oorzaak van zou zijn en de
kritiek dat de veiligheid op het spoor in het geding is.” Dat de schoksgewijze
aanpassing bij Strukton voor personele onrust zorgt, begrijpen Anthonie Bauer en
Bart Smolders (manager Infra Operatie) maar al te goed. Andere spoorbouwers
speelden eerder en geleidelijker in op de al jaren in het vat zittende
veranderingen. De toegenomen concurrentie door de komst van Asset Rail (een
bedrijf van Dura Vermeer, Arcadis en Imtech), en de Duitser Spitzke dwingen de
bedrijven tot nieuwe, intern soms pijnlijke keuzes. Smolders: “Bij de
aanbestedingen is voor aannemers meer ruimte ontstaan om zich te onderscheiden.
Daardoor wordt onderhoudsengineering belangrijker, zoals bijvoorbeeld de inzet
van de schouwtrein. Dat vraagt om andere mensen. Het is aan de marktpartijen om
hun organisaties hierop aan te passen. Vindt nu een ongezonde efficiëntieslag
plaats? Hoezo? Waar ligt dan de grens tussen gezond en ongezond. Dat wil ik dan
graag horen. Het zijn de aannemers zelf die inschrijven, en de gevraagde strenge
kwaliteitsnormen onderschrijven, of met creatieve aanbiedingen komen.” Bij het
ontstaan van ProRail in 1997 kregen op het spoor beheer en vervoer zelfstandige
rollen. Het klein onderhoud, destijds goed voor zo’n 200 miljoen euro, werd in
39 geografische contractgebieden verdeeld over drie aannemers. Strukton kreeg de
helft van de koek, 30 procent ging naar Volker Wessels, 20 procent naar BAM. De
begeleidende boodschap: in de naaste toekomst zal er verplicht in concurrentie
Europees moeten worden aanbesteed. Bauer: “Voor die veranderingen hebben we onze
tijd genomen. Dat kwam ons wel eens op kritiek te staan.

Rondje om de kerk

Rond 2000 hadden we op het spoor te maken met een enorm gedoe. Herinner je de
discussie over de dalende punctualiteit, het rondje om de kerk en de vele
storingen. Gelijktijdig kwamen de grote risico’s aan het licht die genomen zijn
bij de privatisering van Network Rail in Engeland.” In overleg met de aannemers
– maandelijks kwam een stuurgroep bijeen – kristalliseerden zich ideeën uit hoe
verder te gaan met als gemeenschappelijk doel de continuïteit in de sector. Moet
je in de contracten vastleggen drie keer per maand de wissels te controleren? Of
spreek je resultaatgericht af dat wissels (snel weer) behoren te functioneren.
Die tweede aanpak daagt de aannemer uit om te innoveren en zich te
onderscheiden. “Sommigen wilden zo ver gaan om van ProRail een directeur met
secretaresse te maken. Zo ver zijn we niet gegaan”, blikt Bauer terug.
“Natuurlijk willen we als beheerder ook zelf nog weten wat er gebeurt. Dat
vraagt eigen expertise en capaciteit. We hebben met de aannemers besproken hoe
de kwaliteit verder te verbeteren, hoe te voorkomen dat na vijf jaar contract
een uitgewoond spoor wordt overgedragen. Sinds 2002 zijn de prestaties ten
aanzien van betrouwbaarheid en beschikbaarheid met 50 tot 60 procent omhoog
gegaan.” Terwijl de kwaliteit van het spoor zienderogen steeg, bleken de kosten
– uiteindelijk belastinggeld – lastig te drukken. Tijd voor een frisse wind, zo
onderschreven alle partijen. De aannemers zegden de concurrentie wel aan te
willen. Bij ProRail viel de beslissing de 39 oude contractgebieden terug te
brengen tot 20 à 25 gebieden van voldoende omvang om zelfstandig te kunnen
runnen. Op 29 februari 2008 verwierf nieuwkomer Asset Rail zijn eerste contract.
Het bedrijf mocht aan de slag in de regio Gelre, oud terrein van Strukton (Maas
en Waal) en Volker Rail (Achterhoek). De overdracht per 1 juni bleek achteraf te
kort dag, zodat voortaan overgangsperiodes van vijf maanden in acht worden
genomen. ProRail zet met een tempo van ongeveer vier per jaar de nieuwe
onderhoudsregio’s in de markt. De Peel is gewonnen door Strukton. Voorheen was
het gebied toegewezen aan BAM (Eindhoven) en Strukton (Venlo). Op de Veluwe
wordt afscheid genomen van Volker en Strukton ten gunste van Volker Rail. De
eerstvolgende aanbestedingen betreffen Drenthe (nu nog Strukton),
Leiden/Rijn-Gouwe (BAM en Volker) en Goes-Roosendaal (Strukton). Directeur
Bauer: “Als aannemers zeggen dat wij te weinig doen aan kwaliteitshandhaving,
dan willen wedat graag weten. Wij laten de kwaliteit niet sloffen, dat is de
basis van waaruit wij ons werk doen. Als iets te verbeteren valt, dan luisteren
we daar graag naar.”

Reageer op dit artikel