nieuws

Ondergang Hillen & Roosen treft 800 bedrijven

bouwbreed

Het faillissement van de Amsterdamse bouwer Hillen & Roosen heeft ruim achthonderd toeleveranciers en onderaannemers gedupeerd.

Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag dat curator Lucas van Eeghen
heeft vrijgegeven. De achthonderd schuldeisers dienden tot dusver voor bijna 40
miljoen euro aan vorderingen in bij Van Eeghen. Veruit het grootste deel, ruim
33 miljoen, heeft betrekking op Hillen & Roosen zelf. Toeleveranciers en
onderaannemers beweren verder nog dik 6,5 miljoen van de eveneens gefailleerde
dochterondernemingen Wouters Bouw en H&R Onderhoud & Restauratie tegoed
te hebben. De kans dat zij nog iets terugzien van hun vorderingen, is volgens de
curator bijzonder klein. Hillen & Roosen had op het moment van haar
faillissement, mei dit jaar, maar zeven ton in kas. Verkoop van
bedrijfsmiddelen, appartementsrechten en goodwill bracht bovendien slechts een
half miljoen euro op. “Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat te zijner tijd
een uitkering zal kunnen kunnen plaatsvinden”, stelt Van Eeghen dan ook bitter
vast.

Belastingdienst

Daarbij komt dat de belastingdienst en huisbankier de Rabobank vooraan staan
in de rij van schuldeisers. De fiscus heeft nog een bedrag van dik 5 miljoen
openstaan op de failliete aannemer. De Rabobank diende een vordering in van 7,1
miljoen euro. Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat de curator nog
onderzoek doet naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Van
dat laatste is sprake wanneer bijvoorbeeld waarde aan de onderneming is
onttrokken vlak voordat het faillissement is uitgesproken. Van Eeghen rept in
dat kader over een “voorlopig verkennend onderzoek gericht op de mogelijke
oorzaken van het faillissement.”

Nieuwe bedrijven

De activiteiten van Hillen & Roosen werden na de ondergang doorgestart
door H&R Bouw en HKL Bouw. H&R Bouw nam ook de naam Hillen & Roosen
over. De vorderingen hebben nadrukkelijk geen betrekking op de nieuwe bedrijven.

Reageer op dit artikel