nieuws

NMa legt Aan de Stegge en Landustrie lagere boete op

bouwbreed Premium

Mededingingsautoriteit NMa heeft de boetes die zij staalconstructiebedrijf Aan de Stegge en Landustrie Sneek oplegde wegens kartelvorming in de installatiesector, drastisch verlaagd.

Aan de Stegge kreeg in 2006 een boete van ruim 621.000 euro opgelegd;
Landustrie een boete van ruim 294.00. Beide bedrijven vochten de sanctie met
succes aan bij de Rotterdamse rechtbank. Die oordeelde in juni van dit jaar dat
de boetes “onevenredig zwaar” zijn en droeg de NMa op een nieuw besluit te
nemen. Volgens de rechtbank kon vooral de manier waarop de
mededingingsautoriteit de grondslag voor de boetes had berekend, niet door de
beugel. De twee ondernemingen moesten daarvoor hun volledige aanbestedingsomzet
over 2001 opgeven. Andere installatiebedrijven konden echter volstaan met een
beperkte aanbestedingsomzet omdat zij destijds waren aangesloten bij Stichting
Aanbestedingsvraagstukken installatietechniek (Savi). In haar nieuwe
boetebesluit gaat de NMa uit van een beperkte omzet. Voor Aan de Stegge komt de
sanctie daardoor uit op ongeveer 234.000 euro. Landustrie moet bijna 160.000
euro overmaken op de bankrekening van de kartelwaakhond.

Afschrikwekkend

De twee bedrijven hadden zelf gepleit voor een minimumboete van 5.300 euro.
De NMa ziet daar echter geen enkele reden voor. “Niet uit het oog moet worden
verloren dat is vastgesteld dat Aan de Stegge en Landustrie gedurende vier jaar
hebben deelgenomen aan een systeem van vooroverleg in de installatiesector dat
in strijd was met de mededingingswet. Bij een dergelijke ernstige overtreding
van het kartelverbod past een afschrikwekkende boete”, aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel