nieuws

Nederland moet vaker MER maken

bouwbreed Premium

Bij bouwprojecten zal vaker een milieueffectbeoordeling gemaakt moeten worden. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

In een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie tegen Nederland
spreken de Europese rechters uit dat de Nederlandse wetgeving niet voldoet aan
de Europese richtlijn over milieueffectbeoordelingen. De rechters zijn het eens
met het oordeel van de commissie dat het vaststellen van drempelwaarden en
uitsluitend kijken naar de omvang van een project onvoldoende is om te besluiten
geen milieueffectrapportage te maken. In zijn uitspraak oordeelt het Hof dat
zelfs een project van beperkte omvang aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
Dat ons land bij de vaststelling van drempelwaarden en selectiecriteria slechts
rekening houdt met de omvang van een project, kan volgens het Hof dan ook niet
door de beugel. Aangezien de hoofddoelstelling van de Europese richtlijn
bescherming van het milieu en de kwaliteit van het bestaan is, betekent volgens
de rechters dat Nederland ook bij kleinere projecten moet kijken naar de
milieueffecten.

Reageer op dit artikel