nieuws

Mourik GTI niet schuldig aan brand

bouwbreed Premium

Aannemerscombinatie Mourik GTI is niet aansprakelijk voor de brand ruim vijf jaar geleden op het terrein van de raffinaderij van Total in Vlissingen.

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Bij de brand werd een
stikstofgenerator van Air Products verwoest. De schade bedroeg ruim 330.00 euro.
Air Products houdt Mourik en GTI aansprakelijk voor de schade. Volgens het
bedrijf voerden de aannemers onderhoudswerkzaamheden aan twee drukvaten van de
stikstofgenerator onverantwoord uit. Zo gebruikten ze gasbranders om oude verf
te verwijderen van de lasnaden van de vaten. De rechtbank in Middelburg
oordeelde in 2007 dat Mourik GTI inderdaad tekort was geschoten door gasbranders
te hanteren. Als huisaannemer van Total had de combinatie moeten weten dat er
grote risico’s zijn verbonden aan het gebruik van branders op een raffinaderij,
aldus de rechtbank.

Heetwerkvergunning

Het Haagse gerechtshof kwam echter tot een heel ander oordeel. Volgens het
hof valt Mourik GTI weinig te verwijten, omdat het beschikte over een zogenoemde
heetwerkvergunning van Total. “Bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning
mag Mourik GTI erop vertrouwen dat het de voorgenomen werkzaamheden veilig kan
uitvoeren”, concludeert het gerechtshof in zijn arrest. De bedrijfsbrandweer van
Total wist ook dat de aannemers met open vuur zouden gaan werken en voerde
voorafgaand aan de klus nog een inspectie uit aan de ruimte waarin de drukvaten
zich bevonden. “Voorzover het gebruik van een gasbrander moet worden
gekwalificeerd als een tekortkoming, kan deze dan ook niet aan Mourik GTI worden
toegerekend”, stelt het hof, die eis tot schadevergoeding van Air Products om
die reden afwees.

Reageer op dit artikel