nieuws

Minister signaleert geen prijsafspraken

bouwbreed

Minister Van der Laan kan aannemers die inschrijven op opdrachten van de Rijksgebouwendienst (RGD) niet betrappen op het maken van prijsafspraken.

Wel blijft hij ze volgen. Van der Laan (wonen) reageert daarmee op een
onderzoek naar 330 inschrijvingsbegrotingen (honderd opdrachten van de RGD
tussen 25 november 2008 en 24 mei 2009). Volgens hem toont die analyse geen
signalen van onregelmatigheden. Maar, om “mededingsverstorend handelen”
preventief tegen te gaan, zal hij de inschrijvingsbegrotingen per aanbesteding
van de RGD blijvend laten analyseren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) krijgt de conclusies onder ogen. Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP)
die samen met Staf Depla(PvdA) bij oud-minister Vogelaar aandrong op het
onderzoek, vindt het positief dat Van der Laan aannemers op de voet blijft
volgen. “Juist omdat we er niet zomaar op kunnen vertrouwen dat er in de bouw
geen vooroverleg meer voorkomt, is het van belang kritisch en alert te blijven.”
Bouwend Nederland is verheugd dat de minister een cultuurverandering in de bouw
waarneemt. De belangenbehartiger ziet geen bezwaar in het standaard laten
analyseren van inschrijvingsbegrotingen.

Onderaanneming

Voor aannemers heeft het onderzoek consequenties. Zo zal de RGD mede op basis
van een “top drie van verwonderpunten” zijn aanbestedingsbeleid aanscherpen. Om
te voorkomen dat bouwbedrijven zich onverwacht uit een aanbestedingsprocedure
terugtrekken, gaat de overheidsdienst vooraf peilen hoe serieus de interesse
voor een opdracht is. Bij de honderd onderzochte aanbestedingen kwam het vijf
keer voor dat twee partijen zich terugtrokken. Bij twee opdrachten trok één
partij zich terug en schreef de andere uiteindelijk toch niet in. Bij
onderaanneming zal de RGD inschrijvende partijen gaan verzoeken onderliggende
offertes mee te leveren. Op die manier hoopt de dienst inschrijfbegrotingen
beter met elkaar te kunnen vergelijken. Nu wordt onderaanneming vaak als post
genoemd, maar blijft de onderbouwing achterwege. De RGD overweegt inschrijvingen
ongeldig te verklaren als ze op dit punt onvolledig zijn. De NMa kon gisteren
niet op tijd duidelijk maken hoe het de nieuwe onderzoeken gaat gebruiken.

Klik
hier
om het onderzoek van VROM te bekijken.

Reageer op dit artikel