nieuws

‘Investeringsagenda voor stedelijke vernieuwing noodzakelijk’

bouwbreed Premium

De G32 (de 32 grote gemeenten, exclusief de ‘grote vier’) vreest voor de voortgang van de stedelijke vernieuwing.

De prioriteit die het kabinet met de mond belijdt, is niet terug te vinden in
de begroting van minister Van der Laan. Dit schrijft Jan Hamming, voorzitter van
de G32. Juist omdat stedelijke vernieuwing een langdurig proces is, hecht hij
aan langjarige zekerheid over beschikbare budgetten. En als het Rijk die niet
heeft, is een visie over hoe private middelen kunnen worden gemobiliseerd
noodzakelijk. Het enige waar de begroting melding van maakt, is van een
vermindering van het stadsvernieuwingsbudget. “Wij hebben een robuuste,
langjarige investeringsagenda nodig”, aldus Hamming.

Reageer op dit artikel