nieuws

interview Leon van Paassen ‘Biogrout is toepasbaar’

bouwbreed Premium

Met een publicatie over opschalingstechnieken voor de biologische grondverstevigingstechniek Biogrout, won geotechnicus Leon van Paassen (33) de Young Member Award

Vandaag promoveert de wetenschapper aan de TU Delft. In zijn proefschrift beschrijft hij de stappen van laboratoriumexperiment tot praktijktoepassing.

Waar heeft u zich mee beziggehouden?
“Het gebruik van bacteriën, die het kalkcement vormen tussen de zandkorrels, is in feite een doorontwikkeling van Australisch onderzoek. In het lab ben ik begonnen om het proces technisch onder controle te krijgen in zandkolommen van 20 centimeter. Dat is opgeschaald naar 100 kubieke meter waarin 40 kubieke meter zand binnen twaalf dagen is verstevigd. Het onderzoeksproject van Deltares, TU Delft en Volker Wessels, toont aan dat het technisch mogelijk is Biogrout op grote schaal toe te passen.”

De techniek is dus klaar voor toepassing?
“Nog niet. Dat ligt met name aan de hoge kosten en beheersbaarheid van de grootschalige kweek van bacteriën. Ook de grondstoffen, ureum en calciumchloride, en het verwijderen van reststoffen, ammoniumchloride, zijn duur. De prijs is vergelijkbaar met bestaande technieken en daardoor nog niet geschikt voor grote volumes grond.”
Welke voordelen biedt Biogrout boven de al bestaande technieken?
“Bij traditionele injectiemethoden is de afstand beperkt en vereisen ze vaak een druk van enkele tientallen bar. Biogrout is over een lange afstand – ten minste 5 meter – toe te passen bij lage injectiedruk. Hierdoor leent de techniek zich bijvoorbeeld voor het verstevigen van een spoorbed terwijl de trein kan doorrijden. Bij Deltares wordt onderzocht of Biogrout geschikt is om piping te voorkomen.”

Waar gaat u zich zelf nog op richten?
“Ik wil onderzoek doen naar alternatieve processen. Bijvoorbeeld het gebruik van bacteriën die zich al in de bodem bevinden en separate bacteriënkweek overbodig maakt. Of naar afvalstoffen die als voedsel voor bacteriën kunnen dienen en daarbij de gewenste kalk produceren. Als afvalstromen als grondstof bruikbaar zijn, kunnen de kosten omlaag.”

Wanneer is praktijktoepassing te verwachten?
“Grootschalige toepassing duurt nog wel vijf jaar. Deltares is bezig om met marktpartijen een pilot voor te bereiden. En dan nog kan blijken dat het niet haalbaar is. Maar de samenwerking tussen de verschillende disciplines die nu zijn bijeengebracht, kan resulteren in andere, innovatieve toepassingen. We zullen slimmer met grondstoffen moeten omgaan.”

Reageer op dit artikel