nieuws

Installatietechniek / Bouwkolom heeft sleutel duurzame energie

bouwbreed Premium

De transitie naar een duurzame leefomgeving is één van de speerpunten van Uneto-VNI. In het visiedocument ‘Goede raad is duurzaam’ geven wij aan hoe de overheidsdoelen – in 2020 30 procent energiebesparing en 20 procent duurzame energieopwekking – kunnen worden gehaald. Helaas lopen we nog fors achter bij het realiseren ervan.

Een belangrijk deel van het gebruik van fossiele brandstoffen vindt plaats in
de gebouwde omgeving. Inmiddels beschikken we over de technieken om energie
duurzaam op te wekken. Warmte-koude opslag, warmte-pompen, pv en zonthermische
zonne-energie en windenergie zijn er de sprekende voorbeelden van. Waarom wil
het dan, zowel in de woningbouw als in de utiliteit, niet vlotten met
‘duurzaam’? Eén van de redenen is ongetwijfeld de prijsconcurrentie. Het
inpassen van duurzame energie sneuvelt in het offertestadium te vaak om
bedrijfseconomische redenen. Installaties zijn, hoe onterecht ook, nog vaak een
sluitpost op de begroting. Door te ‘snijden’ in de installaties, wordt een
vermeend prijsvoordeel gehaald. Gekeken wordt vooral naar de initiële bouwkosten
en niet naar de kosten over de gehele levensduur (Total Cost of Ownership). Als
daarmee rekening wordt gehouden, valt het kostenplaatje vaak heel anders uit.
Dat is zeker het geval als we zien hoe China in snel tempo langetermijn
energiecontracten afsluit, wat onvermijdelijk een opwaartse druk op de prijs van
fossiele brandstoffen tot gevolg heeft. Die prijsstijgingen zullen ertoe leiden
dat duurzame energie, eerder dan velen verwachten, een zeer rendabele optie
wordt. Toepassing van duurzame energie is écht een optie: zowel in de woningbouw
als in de utiliteit, zowel in nieuwbouw als renovatie. Uneto-VNI bracht de
duurzame installatieconcepten die in deze marktsegmenten praktisch toepasbaar
zijn, in kaart. Het scala van toepassingsmogelijkheden is groot en een
inspiratie voor iedereen die in de bouwkolom actief is en met duurzame energie
aan de slag wil. Duurzaam installeren ligt binnen handbereik. De technieken zijn
er, een groeiend aantal installateurs heeft de kennis en kunde om ze toe te
passen, de overheid ondersteunt deze ontwikkeling met regelgeving: de epn en
epc-verlaging voor de nieuwbouw en het Energielabel en subsidies voor de
bestaande bouw. Nu is het woord aan de bouwkolom. Gezamenlijk – architecten,
projectontwikkelaars, adviseurs, bouwers, installateurs – hebben we de sleutel
in handen om ons land blijvend te verduurzamen. Om die stap te maken, moeten we
wel anders met elkaar omgaan. De traditionele bouwkolom is niet toereikend om de
steeds complexere installaties goed in te passen binnen het gebouwontwerp. Door
installateurs eerder in het bouwproces te betrekken en integraal te ontwerpen,
kunnen we een totaalproduct realiseren dat voldoet aan de wensen van vandaag,
maar zeker ook van morgen.

Ir. Marcel Engels
Voorzitter Uneto-VNI, Zoetermeer.

Reageer op dit artikel