nieuws

Grontmij weerlegt kritiek van waterschappen op onderzoek

bouwbreed Premium

De waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse eilanden zijn onzorgvuldig in hun kritiek op het Validatieonderzoek buitendijks Natuurherstel Westerschelde van Grontmij.

Zo reageert Mark Koning, projectleider van het onderzoek, op het felle
commentaar van de organisaties op het rapport dat Grontmij samenstelde in
opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Grontmij onderzocht of de aanleg van buitendijkse schorren, zoals de
waterschappen zeggen, een uitvoerbaar alternatief is voor ontpolderen. In dat
geval zou de Hedwigepolder behouden kunnen blijven. Na bestudering van het
rapport besloot het kabinet dat het plan voor buitendijkse schoraanleg geen
alternatief is en dat het ontpolderen van de Hedwigepolder onvermijdelijk is.
Die beslissing is volgens de waterschappen genomen op basis van onderzoek waarin
het alternatief voor ontpolderen verkeerd en onvolledig is opgenomen. Ook zou
het rapport foute bedragen noemen en zijn de twee bestuurslichamen onvoldoende
bij het onderzoek betrokken. Verder kreeg Grontmij van LNV te weinig tijd voor
het doen van navorsing. Binnen twee weken moest het onderzoek gereed zijn, zo
meent het waterschap. “Ik vind de kritiek flauw”, zegt Koning. “Er wordt aan
voorbijgegaan dat niet wij maar het kabinet de beslissing heeft genomen om tot
ontpolderen over te gaan. In het onderzoek hebben wij in het kader van de
opdracht ook niet gekeken naar de Hedwigepolder. We hebben een objectief
onderzoek gedaan naar de aanleg van buitendijkse schorren. Daarbij zijn de
waterschappen twee keer gehoord. En op basis daarvan heeft het kabinet besloten
de Hedwigepolder toch onder water te zetten.”

Variant

Koning wijst ook de kritiek van de hand dat het onderzoek onzorgvuldig zou
zijn. “We hebben de mogelijkheid om buitendijkse schorren aan te leggen vanuit
verschillende invalshoeken onderzocht en aanvullend een meer kansrijke variant
bekeken. Onzorgvuldigheid mag ons dus niet verweten worden.” Wel geeft Koning
toe dat voor het onderzoek weinig tijd beschikbaar was. “We hadden er vier weken
voor. Maar dat is voldoende geweest om op basis van onze deskundigheid de zaak
te bestuderen. We roepen natuurlijk niet zo maar wat. Bovendien hebben we het
onderzoek uitgevoerd met twee andere gerenommeerde bureaus namelijk Svasek
Hydraulics en Bureau Waardenburg.”

Reageer op dit artikel