nieuws

Glasvezel maakt natuursteenplaat licht

bouwbreed

Je kunt platen natuursteen minder zwaar maken door ze gedeeltelijk uit te hollen. Om breuk te voorkomen, moet je ze daarna wel verstevigen.

Een belangrijke toepassing van natuursteenplaten is het gebruik als bekleding
van een gevel of binnenwand. Maar er is wel een probleem, want natuursteen mag
dan goed bestand zijn tegen drukbelasting, natuursteenplaten hebben een lage
buigweerstand en moeten nauwgezet worden ondersteund. Natuursteensoorten als
graniet en marmer hebben een hoog soortelijk gewicht en een zware plaat vergt
stevige mechanische bevestigingsmiddelen. In octrooi NL1035372 laat Johan van
Nieuwamerongen het resultaat zien van zijn zoektocht naar een niet al te zware
natuursteenplaat die nauwelijks breukgevoelig is. Te gebruiken als sierelement
voor een gevel, geluidswal of bijvoorbeeld als tafelblad. Een natuursteenelement
dat kan worden geplaatst zonder een kraan en andere hulpmiddelen. Hij lijkt met
name bezorgd over het feit dat graniet dermate zwaar en breukgevoelig is, “dat
het nog niet zo breed wordt toegepast als wenselijk zou zijn terwijl het toch
wordt gewaardeerd vanwege een fraai voorkomen”. De uitvinder gaat uit van een 20
millimeter dikke plaat graniet van 2200 bij 1100 millimeter. Bij een oppervlakte
van 2,42 vierkante meter heeft deze plaat volgens hem een gewicht van 135 tot
190 kilogram. Om het gewicht te verminderen maakt hij aan de achterzijde met een
frees een uitsparing met een diepte van 15 millimeter. Hierdoor zal het gewicht
van de plaat verminderen tot 35 a 50 kilogram. Van Nieuwamerongen: “De dikte
moet minder dan 6 millimeter zijn, anders is de kans op breuk zo hoog, dat
verdere verwerking van de plaat praktisch onmogelijk is.” In de resterende
randen boort hij desgewenst gaten voor de mechanische verankering aan een
draagconstructie. Dat is natuurlijk niet nodig als de platen met lijm zullen
worden vastgezet.

Spanningen

De dunne plaat is erg gevoelig voor de spanningen die optreden bij buiging.
Om een flexibel geheel te verkrijgen, lijmt de uitvinder in de uitsparing een
laag die deze spanningen kan opnemen, bijvoorbeeld een glasvezellaag. Op deze
eerste laag komt desgewenst een warmte- of geluidisolerende laag, afgedekt met
een beschermende laag van bijvoorbeeld glasvezel of vezelversterkt polyester. Op
deze manier kan de uitsparing in de natuursteenplaat helemaal worden opgevuld
met licht materiaal. Van Nieuwamerongen schrijft in zijn octrooiaanvrage: “Het
resterende natuursteenelement heeft het voorkomen van natuursteen, terwijl het
toch een laag gewicht heeft en isolerende eigenschappen, maar praktisch
ongevoelig is voor breuk.” Voor de volledigheid beschrijft hij ook nog een
alternatieve versie van zijn vinding, met twee uitsparingen in plaats van een
enkele. En hij benadrukt dat de zichtzijde van de natuursteen op elke gewenste
wijze kan worden afgewerkt. octrooinummer: NL1035372 houder: J. van
Nieuwamerongen, Tilburg uitvinder: J. van Nieuwamerongen.

Reageer op dit artikel