nieuws

Gemeente Westervoort wijkt voor stationsplan

bouwbreed

De gemeente Westervoort, ProRail en Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben besloten dat het nieuwe NS Station op het spoortalud komt achter het gemeentehuis van Westervoort. Dit heeft gevolgen voor het centrumplan van Westervoort want de verbinding tussen een winkelcentrum en het nieuwe station loopt dwars door het gemeentehuis.

De gemeente zoekt daarom nieuwe huisvesting in het centrum. Het gemeentehuis wordt doorbroken door het slopen van de jongste uitbreiding.
De renovatie van winkelcentrum DeWyborgh is gekoppeld aan de ontwikkeling van het stationsgebied. De gemeente geeft er de voorkeur aan een deel van het winkelcentrum te slopen en aan de andere kant herbouwen op een parkeerterrein. Maar het centrumplan voorziet ook in een mogelijkheid om de bestaande bouw op te knappen. De haalbaarheid van de alternatieven wordt nog onderzocht. Beide varianten bieden mogelijkheden tot het ontwikkelen van woningen en appartementen in het stationsgebied. Volgens plan moeten de renovatiewerkzaamheden beginnen in 2011.
Het nieuwe station ligt zo’n zes meter boven het maaiveld en krijgt twee liften. De perrons worden 175 meter lang. Aan beide kanten van het station komen parkeerplaatsen, voor in totaal ongeveer 150 auto’s, en stallingruimte voor 450 fietsen. Onder het station komt een tunnel met een lengte van dertig meter.

Tunnel

De verschillende partijen zijn het nog niet eens over de vereiste breedte van die tunnel. De stadsregio, die de meeste kosten voor haar rekening neemt, wil betalen voor een voetgangerstunnel van 3,5 meter breed. Westervoort pleit voor een dubbele breedte, zodat ook fietsers er gebruik van kunnen maken.
Het nieuwe station moet in december 2011 worden opgeleverd. De stadsregio stelt daarbij als harde voorwaarde dat het station in Arnhem dan een vierde perron heeft, om de doorstroom van treinen te garanderen.

Reageer op dit artikel