nieuws

G32 wil meedoen met Olympische Spelen

bouwbreed

De 32 gemeenten in de G32 steunen het initiatief om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Zij bieden locaties aan die gebruikt kunnen worden voor het sportevenement.

Het Internationaal Olympisch Comitékiest traditioneel voor een grote stad. Op
wereldschaal is Nederland te beschouwen als één stedelijk gebied. Daarom stellen
wij onze voorzieningen en onze kennis beschikbaar om tot een sterk aanbod te
komen”, legt de Tilburgse wethouder en voorzitter van de fysieke pijler van de
G32 Jan Hamming uit. De Spelen vergen enorme investeringen in
sportvoorzieningen, infrastructuur en verkeer. De directe organisatiekosten
bedragen zo’n 2,5 miljard dollar. Daar bovenop komen de investeringen die gezien
de ervaringen van voorgaande spelen ergens tussen de 5 en 18 miljard kunnen gaan
liggen. Tegenover die kosten staan echter ook baten. Nieuwe woonwijken, nieuwe
natuur , betere voorzieningen in de steden en betere bereikbaarheid. De
ruimtebehoefte wordt geschat op 500 tot 550 hectare voor de sportvoorzieningen,
een gebied ongeveer ter grootte van de Amsterdamse grachtengordel. Daarnaast is
50 tot 100 hectare nodig voor het Olympisch dorp. “De kunst is om slim om te
gaan met vaste en tijdelijke voorzieningen. De erfenis die achterblijft na de
Spelen moet een extra waarde voor Nederland bieden. Nu al ligt er een
uitstekende sportinfrastructuur, bijvoorbeeld de zwemaccommodaties in Eindhoven,
turncomplexen in Papendal en de wildwaterbaan in Zoetermeer”, aldus Hamming. In
het Schetsboek Ruimte voor Olympische plannen wordt uitgegaan van een
bundelingsmodel waarbij de Spelen voornamelijk in de Randstad plaats zullen
vinden. De G32 heeft nueen verdelingsmodel gemaakt, waarbij ook steden buiten de
Randstad een rol spelen. Hamming vindt dat laatste model beter voor de
ontwikkeling van Nederland als geheel.

Reageer op dit artikel