nieuws

FNV Bouw: Bodemprocedure om overwerk bij Kiba en Verti

bouwbreed

FNV Bouw heeft het kort geding tegen timmerfabrieken Verti en Kiba ingetrokken. De bouwbond start nu een bodemprocedure om het onbetaalde overwerk bij de bedrijven ongedaan te krijgen.

De vakbond trok het kort geding in op aandrang van de rechter. Die boog zich donderdag over het geschil, maar vond de zaak zo principieel dat hij geen uitspraak wilde doen. De rechter zag ook geen noodzaak om snel tot een oordeel te komen omdat Kiba en Verti hebben beloofd het gewraakte overwerk per 1 november te stoppen.
De 125 werknemers van Kiba en Verti werken sinds april van dit jaar elke dag een uur onbetaald over. Volgens de timmerfabrieken, onderdeel van de Deli-groep, doen zij dat vrijwillig. FNV Bouw bestrijdt dat. Veel werknemers voelen zich onder druk gezet om de extra uren toch te draaien, stelt de bond.
Omdat structureel overwerk überhaupt in strijd is met de cao, stapte de bouwbond naar de rechter. Daar betoogde zij donderdag dat alleen van de cao kan worden afgeweken als dat in het voordeel van de werknemers is. De Hoge Raad stelde dat tien jaar geleden vast. Afwijkingen van de cao moeten bovendien altijd worden voorgelegd aan de Vakraad voor de Timmerindustrie. Volgens de bond hebben Verti en Kiba dat nagelaten.

Overlevingsplan

De bedrijven uit Bergambacht stellen daar tegenover dat het overwerk nodig was om het hoofd boven water te houden. Zij bestreden dat er sprake is van structureel overwerk. Volgens hen gaat het om een tijdelijke maatregel, die op 1 november afloopt. Kostenbesparende maatregelen en een overlevingsplan moeten vanaf dan hun vruchten gaan afwerpen en het overwerk overbodig maken.
FNV Bouw laat in een reactie weten dat betwijfelt of het overwerk echt zal worden geschrapt. “Voor de vakantiesluiting is ook gezegd dat na de zomer geen overwerk meer zou plaatsvinden, maar ging het toch gewoon door.”

Reageer op dit artikel