nieuws

Extra plek voor jong bouwtalent

bouwbreed Premium

Den Haag – De bouw gaat samen met gemeenten duizend extra leerwerk- en stageplekken creëren voor jongeren die werkloos zijn of dat dreigen te worden.

Dat hebben Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
het UWV en de vakbonden FNV Bouw en CNV Hout en Bouw afgesproken, zo maakten
zijn gisteren bekend.
Om 200 stageplekken en 800 leerwerkplekken in de bouw en infra mogelijk te
maken, zullen gemeente loonkostensubsidies beschikbaar stellen. Ook gaan zij
zelf leerwerkplekken scheppen en zullen zij bedingen dat bij de uitvoering van
bouwopdrachten leerlingen worden ingezet.
Partijen willen met de maatregelen voorkomen dat jongeren tussen de 18 en 27
jaar dit najaar ongewild zonder leer- of werkplek komen te zitten en daardoor
naast de arbeidsmarkt komen te staan. Momenteel stagneert de instroom in de bouw
door een gebrek aan met name leerwerkplekken.
Bouwend Nederland-voorman Elco Brinkman noemt de extra stage- en leerwerkplekken
een investering in de toekomst. Door de crisis zullen komend jaar weliswaar vele
duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen; de verwachting is dat als de economie
aantrekt, de krapte op de arbeidsmarkt weer snel zal oplopen.
“Na de crisis moet er voldoende gekwalificeerd personeel zijn om aan de vraag te
voldoen. Daar moeten we nu al extra inspanningen voor leveren”, aldus Brinkman.
Volgens hem vangt de bouw met dit initiatief twee vliegen in een klap: “We
voorkomen zowel jeugdwerkloosheid als toekomstige knelpunten op de
arbeidsmarkt.”
FNV Bouw-voorzitter John Kerstens onderstreept de woorden van Brinkman. “Juist
nu moet er worden geïnvesteerd in jong talent”, zegt hij. “Als partners hebben
we als doel jongeren toe te leiden naar de bouw en voor de bouw te behouden.
Gemeenten hebben de taak om jongeren en werkgevers bij elkaar te brengen. Het is
alle hens aan dek.”

Reageer op dit artikel