nieuws

Extra investering in jong bouwtalent

bouwbreed Premium

De bouw gaat samen met gemeenten duizend extra leerwerk- en stageplekken creëren voor jongeren die werkloos zijn of dat dreigen te wordenDat hebben Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het UWV en de vakbonden FNV Bouw en CNV Hout en Bouw afgesproken, zo maakten ze gisteren bekend.
Om 800 leerwerkplekken en 200 stageplaatsen in de bouw en infra mogelijk te maken, zullen gemeenten loonkostensubsidies beschikbaar stellen. Ook gaan zij zelf leerwerkplekken scheppen door te bedingen dat bij de uitvoering van bouwopdrachten leerlingen worden ingezet. Partijen willen met de maatregelen voorkomen dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar dit najaar ongewild zonder leer- of werkplek komen te zitten en daardoor naast de arbeidsmarkt komen te staan.
Volgens Kenniscentrum Fundeon stagneert de instroom van jongeren in de bouw momenteel door een gebrek aan leerwerkplekken. Vorig jaar telde de opleidingsspecialist uit Harderwijk nog 14.000 praktijkleerlingen (beroepsbegeleidende leerweg). Zij kunnen alleen aan hun opleiding beginnen als ze ook over een leerwerkplek beschikken.

Krapte

Bouwend Nederland-voorman Elco Brinkman noemt de extra stage- en leerwerkplekken vooral een investering in de toekomst. Door de crisis zullen komend jaar weliswaar vele duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen; de verwachting is dat als de economie aantrekt, de krapte op de arbeidsmarkt weer snel oploopt. “Na de crisis moet er voldoende gekwalificeerd personeel zijn om aan de vraag te voldoen. Daar moeten we nu al extra inspanningen voor leveren”, aldus Brinkman. Volgens hem vangt de bouw met dit initiatief twee vliegen in een klap: “We voorkomen zowel jeugdwerkloosheid als toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt.”
FNV Bouw-voorzitter John Kerstens onderstreept de woorden van Brinkman. “Juist nu moet er worden geïnvesteerd in jong talent”, zegt hij. “Als partners hebben we als doel jongeren toe te leiden naar de bouw en voor de bouw te behouden. Gemeenten hebben de taak om jongeren en werkgevers bij elkaar te brengen. Het is alle hens aan dek.”

Reageer op dit artikel