nieuws

Dringen om Betonprijs 2009

bouwbreed Premium

Het is dringen om de Betonprijs 2009 in de wacht te slepen. Sommige projecten doen mee aan twee categorieën en uit elke categorie zijn drie of vier inzendingen genomineerd, ongeacht het aantal inzendingen. Wie gaat met de eer strijken?

De jury heeft negentien projecten geselecteerd die kans maken op de
tweejaarlijkse Betonprijs. De zes categorieën zijn: beton en samenleving,
utiliteitsbouw, woningbouw, uitvoering, bruggen en viaducten, waterbouw.
In elke categorie zijn drie inzendingen genomineerd, maar alleen in de categorie
utiliteitsbouw zijn vier genomineerde projecten.
De verruiming van de bedding van de Nederrijn (de vervanging van de Veerdam bij
Lexkesveer door een brug) is kanshebber in zowel de categorie waterbouw als in
de categorie bruggen en viaducten. De verbetering van de Muiderbrug in de
autosnelweg A1 door een pyloon met asymmetrische tuien is zowel in de categorie
bruggen en viaducten als in de categorie uitvoering genomineerd.
Als de prijzen gelijk worden verdeeld over de genomineerden en categorieën, dan
maakt de verruiming van de bedding van de Nederrijn bij Lexkesveer een grotere
kans dan bijvoorbeeld het woonhuis Osseforth in Stein, ontworpen door Dreessen
Architecten uit Heerlen.
Een wat mindere, maar nog steeds relatief grote kans op een Betonprijs maakt de
constructieve verbetering van de Muiderbrug, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Hubertustunnel in Den Haag.
Mocht de jury besluiten dat het aquaduct ‘Langdeel’ in de N31 ten zuiden van
Leeuwarden een Betonprijs waard is, dan maakt Lexkesveer nog steeds een
redelijke kans in de categorie bruggen en viaducten en de Muiderbrug in de
categorie uitvoering.

Reageer op dit artikel