nieuws

Corus dringt uitstoot fijn stof verder terug

bouwbreed Premium

Corus gaat de uitstoot van schadelijke stoffen verder terugdringen. Dat heeft het staalconcern afgesproken met milieuminister Cramer.

Tussen 2012 en 2015 zal Corus doekfilters installeren op de zogenoemde
sinterfabriek in IJmuiden. Deze is een grote bron van fijn stof en zware
metalen. Tot die tijd treft Corus andere maatregelen om de emissie met maximaal
40 procent in te dammen. De afspraken volgen na het onderzoek van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar mogelijke
gezondheidseffecten van de uitstoot van de Corus-fabriek.

Rookgedrag

Daaruit blijkt dat er in bepaalde gebieden van de IJmond meer longkanker
voorkomt dan gemiddeld in de regio. Volgens de onderzoekers is het hogere aantal
gevallen van longkanker vooral terug te voeren op het vroegere rookgedrag van de
inwoners in het gebied. Ook beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van
luchtvervuiling kunnen van invloed zijn. Een klein deel is mogelijk toe te
schrijven aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Corus in het
verleden, maar zeker is dat allerminst. In het rapport schrijft het RIVM
letterlijk: “De verschillende onzekerheden staan niet toe stellige conclusies te
trekken over de oorzaak van deze verhoging.”

Jaren

Het RIVM wijst erop dat het na blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
jaren duurt voordat longkanker zich manifesteert. Daarom is het vaker optreden
van de ziekte zeker geen afspiegeling van de huidige luchtkwaliteit in de
IJmond, of van het aantal mensen dat er tegenwoordig rookt. Het gaat in de
gebieden waar de invloed van Corus op de luchtkwaliteit vroeger het grootst was,
om ongeveer zeven extra gevallen van longkanker op de circa 39 gevallen die zich
jaarlijks voordoen. “Sinds de jaren zeventig en tachtig is al veel bereikt”,
reageert sitemanager Theo Henrar van Corus IJmuiden. “Maar nog steeds is er door
het verbeteren van procesvoering winst te boeken. We breiden plannen voor om,
binnen onze mogelijkheden, de emissie van fijn stof en zware metalen via
technische verbeteringen nog verder terug te dringen.”

Reageer op dit artikel