nieuws

Controlelijst als wapen

bouwbreed Premium

Zowel een recent onderzoek door de Arbeidsinspectie als de Veiligheidsmonitor 2008 van Aboma+Keboma tonen volgens Cor van den Berg opnieuw het belang van controle van de veiligheid van rolsteigers aan“Werknemers in de bouwnijverheid staan nog altijd in groten getale onveilig op de steiger”, zo lazen we in de Cobouw van 15 oktober. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de Arbeidsinspectie, waarbij afgelopen voorjaar 342 kleinere binnenstedelijke bouwlocaties op steigergebruik werden gecontroleerd. Het gebruik van rolsteigers stond centraal. In meer dan de helft van de gevallen constateerden de inspecteurs tekortkomingen; vaak dusdanig ernstig dat de werkzaamheden werden stilgelegd.
Dit zijn geen resultaten waar je vrolijk van wordt. Voor de Arbeidsinspectie is het in ieder geval voldoende reden om dit najaar opnieuw de veiligheid van rolsteigers onder de loep te nemen. Op grond van de deze week door ons uitgebrachte Veiligheidsmonitor 2008 durf ik alvast wel een voorspelling te doen: nog steeds onder de maat. Ook wij zagen ons geconfronteerd met veel tekortkomingen aan steigers. Tekortkomingen die in de meeste gevallen te maken hebben met het prioritaire bouwplaatsrisico ‘vallen van hoogte’. In vergelijking met vorige jaren nam het aantal structurele tekortkomingen gelukkig wel af.
Op 1 september schreef ik in deze krant een pleidooi voor het gebruik van de controlelijst. Zie de cijfers van zowel de Arbeidsinspectie als die van onze monitor als de ultieme onderbouwing.

De Richtlijn Steigers, het mooie eindresultaat van een samenwerking tussen Bouwend Nederland en de Vereniging van Steiger-, Hoogwerker- en Betonbekistingbedrijven (VSB), bevat twee uiterst praktische controlelijsten.

Allereerst het ‘steigervoorbereidingsformulier’: een controlelijst om een programma van eisen op te stellen voor een nog te bouwen steiger. Nadat hiermee eerst de wensen van alle gebruikers van de steiger zijn geanalyseerd en op elkaar zijn afgestemd, kan een steigerconstructie worden gemonteerd waarmee alle partijen uit de voeten kunnen. Ofwel: organiseren in plaats van improviseren.
Daarnaast bevat de Richtlijn Steigers een ‘checklist voor periodieke inspecties’. Het bijbehorende protocol geeft minimaal één keer per twee weken een inspectie aan. Overdreven? Gezien de grote hoeveelheden tekortkomingen zeker niet.
Het einde van dit jaar nadert met rasse schreden. De tijd voor het maken van jaarplannen is aangebroken. Het komend jaar dan toch de steigers maar weer eens vaker laten controleren?
Veiligheidskundige bij Aboma+Keboma, Ede
berg@aboma.nl
U kunt de Veiligheidsmonitor 2008 downloaden via
www.aboma.nl

Reageer op dit artikel