nieuws

Cement-bentonietscherm maakt dijk waterdicht

bouwbreed Premium

Cement-bentonietscherm maakt dijk waterdicht

Een deel van de dijk nabij het Abcoudermeer wordt over een lengte van 360 meter versterkt met een verticaal scherm van cement-bentoniet.

Het is de eerste keer dat deze techniek zijn toepassing vindt in een
secundaire waterkering. Deze week legt Zeinstra Grondwerken uit Ouderkerk aan de
Amstel de laatste hand aan het 360 meter lange cement-bentonietscherm. De dijk
nabij het Abcoudermeer en de Angstel ondergaat momenteel in opdracht van
waterschap Amstel Gooi en Vecht een grondige reconstructie. “De dijk was
onvoldoende hoog, sterk en waterdicht. Met het aanbrengen van een
cement-bentonietscherm kiezen we hier voor een duurzame oplossing”, aldus Paul
Teunissen, projectleider Waterkeringen bij Waternet, de uitvoeringsorganisatie
van het waterschap. In Abcoude wordt met de zogeheten kettingfreesmethode een 40
centimeter dikke sleuf gegraven die direct wordt gevuld met cement-bentoniet wat
zorgt voor extra sterkte. De beproefde techniek werd tot nu toe vooral bij
verontreinigde bodems toegepast. Teunissen noemt de verbeteringsmethode
“duurzamer, efficiënter en goedkoper”. Volgens hem is deze oplossing zeker de
helft goedkoper dan damwanden. Over een afstand van 120 meter is de in de grond
gevormde, waterdichte wand in de dijk 6 meter hoog. Voor de resterende 240 meter
is het scherm een meter lager. Ook voor de aannemer is het de eerste
kennismaking met deze verbeteringstechniek. “We hebben onze drainagefreesmachine
enigszins aangepast en voorzien van injector”, zegt Wim Zeinstra. Dagelijks
vordert de aannemer, die dinsdag begon, circa 100 meter. Volgens Zeinstra is
deze methode minstens twee keer zo snel als het aanbrengen van stalen damwanden.
“Afgezien daarvan is veel minder zwaar materieel vereist en geeft het dus veel
minder overlast.” Movares Nederland, verantwoordelijk voor ontwerp, bestek en
directievoering, is bij monde van projectleider Teus van Vianen eveneens te
spreken over de methode. “Afgezien van de uitvoeringssnelheid is het zeker
kostentechnisch gezien een interessante oplossing ten opzichte van andere
mogelijkheden zoals diepwanden of stalen damwanden. Het cement-bentonietmengsel
moet wel een bepaalde zwaarte hebben om voldoende tegendruk te geven in de
ondergrond, zodat de aanwezige gronddruk de sleuf niet dichtdrukt.” Het mengsel
is na circa 28 dagen (uithardingstijd) voldoende sterk. De ‘dijkwand’ is dan
waterdicht.

Puin

Een complicerende factor bij dijken is mogelijk aanwezig puin. In de dijk
bevond zich tot 4 meter diepte puin dat eerst moest worden verwijderd.
Teunissen: “Dergelijke dijken zijn vaak honderden jaren oud zijn. Je weet nooit
wat je tegenkomt.” De aannemer moest na het verwijderen van de puin eerst klei
inbrengen voordat de sleuf gegraven en gevuld kon worden. “Wellicht dat met
vooronderzoek en/of voorbewerking de uitvoering efficiënter kan.” De dijk zal de
komende tijd worden gemonitord, maar Waternet wil de methode zeker op meer
waterkeringen toepassen. De wand maakt deel uit van een grotere, 750.000 euro
kostende verbetering/herinrichting van de dijk. “Door een integrale aanpak is
zowel de gemeente Abcoude als het waterschap uiteindelijk aanmerkelijk goedkoper
uit. Vrijkomende grond gebruiken we onder andere voor het aanleggen van een
ecologische oever die ook nog als golfdemper fungeert.” Het werk over een
traject van ruim 800 meter moet rond de jaarwisseling klaar zijn.

Reageer op dit artikel