nieuws

CBS turft ruime keus aan werkzoekenden

bouwbreed Premium

Een toenemend aantal werkzoekenden bij een dalend aantal vacatures zorgt voor een ruim aanbod van werkzoekenden in de bouw, handel en toeleverende industrie. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de bouwnijverheid werden in de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal krap 7200 vacatures geturfd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De industrie noteerde een vergelijkbare daling. Alleen bij financiële instellingen en het openbaar bestuur nam de personeelshonger toe, met respectievelijk 14 en 7 procent. De werkloosheidscijfers en de kansen om een baan te vinden verschillen sterk voor verschillende beroepen, zoals bekend, ook binnen één sector. Het percentage niet werkende werkzoekenden (nnw) stijgt, blijkt uit de CBS-cijfers daarnaast flink met de leeftijd. Dat loopt van 3,1 procent voor de groep tot 25 jaar tot 11,1 procent voor 55-plussers.
De werkloosheid neemt toe. In de periode van juli tot en met september dit jaar waren gemiddeld 394.000 mensen werkloos ofwel 5 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Personen die vallen onder deeltijd-WW zijn hierbij nog niet meegerekend. Het aantal ingeschreven niet werkende werkzoekenden is overigens met 489.000 hoger dan het aantal geregistreerde werklozen. Het nnw-percentage is daarmee 6,3 procent van de beroepsbevolking.
Het aantal WW-uitkeringen groeide in september verder met 2,8 procent tot 277.800 mensen. De regionale verschillen zijn groot. In Noord-Brabant is het aantal lopende WW-uitkeringen bijna verdubbeld, van ruim 25.000 naar 49.000. Een klein lichtpuntje: tegenover nieuwe werklozen, stonden anderen die een baan vonden. Dat laatste was in september reden voor de beëindiging van 18.000 WW-uitkeringen; een forse toename ten opzichte van een maand eerder, toen de beëindiging wegens vinden van werk kon worden gevierd voor 12.500 mensen.
Over de hele linie gesproken blijft het beeld somber. Eind september stonden 134.400 zogenoemde nieuwe werkloze werkzoekenden ingeschreven die korter dan 6 maanden werkloos zijn met een beroep op ‘elementair’, ‘lager’ of ‘middelbaar’ niveau. Samen vormen die een groot deel van het bouwpersoneel.
Het UWV Werkbedrijf turfde tegelijk 42.300 openstaande vacatures voor deze drie beroepsniveaus, wat neerkomt op 0,31 vacature per werkzoekende. Volgens de zogeheten krapte-indicator duidt dat cijfer op een ruime arbeidsmarkt. In de categorie minimaal geschoolde productiemedewerkers was de beschikbaarheid met een score van 0,14 zelfs zeer ruim. Ook lager technisch geschoolden zijn ruim voorhanden (krapteindicator 0,33) terwijl de middelbaar technische geschoolden met 0,41 uitkomen op het gemiddelde in de categorie middelbaar opgeleiden.

Reageer op dit artikel