nieuws

Bouwers negeren gevaar vloerranden

bouwbreed Premium

Aannemers schieten nog altijd ernstig tekort op het vlak van vloerrandbeveiliging

Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma. Volgens het
veiligheidsinstituut is met 45 procent van de vloerrandbeveiligingen in de bouw
“iets mis”. Het kan dan gaan om ondeugdelijk geplaatste leuningen, maar ook om
het volledig ontbreken van enige beveiliging. In 2007 stelde Aboma+Keboma ook al
vast dat veel bouwondernemingen weinig doen om vloerranden af te schermen.
Sindsdien heeft zich niet of nauwelijks verbetering voorgedaan, aldus het
instituut. De specialisten uit Ede bezochten vorig jaar in opdracht van
bouwbedrijven 2900 bouwlocaties voor veiligheidsadvies. Daarbij werden in totaal
bijna 15.000 tekortkomingen geconstateerd. Ruim 2200 misstanden hadden
betrekking op vloeren en daken. Behalve met vloerrandbeveilging blijken
bouwbedrijven ook slordig met het afdekken van sparingen en vlonders. In 30
procent van de gevallen constateerde het veiligheidsinstituut een gebrek op dat
gebied. Veel mis is er ook met steigers. Uit de cijfers van Aboma+Keboma blijkt
dat meer dan een kwart van de steigers met tekortkomingen kampt. Daarbij gaat
het vooral om gebrekkige verankering, slechte montage en onvoldoende onderhoud.
Grootste knelpunt is evenwel de werkvloer. Bij 50 procent van de onderzochte
steigers bleek die gevaarlijk als gevolg van “onvoldoende correct uitgevoerd
leuningwerk”. Vorige week meldde de Arbeidsinspectie ook al dat veel
bouwbedrijven en zelfstandigen de veiligheidsregels ten aanzien van steigers aan
hun laars lappen. Inspecteurs legden dit voorjaar tijdens een twee weken durend
controleactie tweehonderd keer het werk op een steiger stil. Ook deelden zij
dertig boetes uit. Aboma+Keboma constateert verder dat het droevig is gesteld
met de veiligheids- en gezondheidsplannen. Op bijna 40 procent van de bezochte
bouwplaatsen werden misstanden daaromtrent aangetroffen. “V&G-coördinatie in
de uitvoeringsfase krijgt nog steeds te weinig aandacht en wordt er vaak maar
eventjes bij gedaan”, aldus de veiligheidsmonitor. “Medewerkers die met de
coördinatie worden belast, blijken nauwelijks geïnstrueerd te worden over taken
en verantwoordelijkheden.”

Reageer op dit artikel