nieuws

Bouwend Nederland weert Conga uit cao-werkgroepen

bouwbreed

Bouwend Nederland heeft de gespe­cialiseerde aannemers uit alle bouwcao-werkgroepen gegooid. Ze mogen nog wel meedoen in de paritaire besturen van de bedrijfstak­eigen regelingen.

In een brief aan de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga)
schrijft directeur Jan van Tuinen dat de specialisten niet langer welkom zijn in
de bouw-cao-werkgroepen. Reden is dat volgens Bouwend Nederland de Conga het
convenant tussen beide partijen niet is nagekomen. In dat convenant, dat stamt
uit de tijd dat Bouwend Nederland ontstond (waar de Conga toen niet in meeging),
was geregeld dat de gespecialiseerde aannemers nog partij waren bij de cao, maar
dan op een zetel van Bouwend Nederland. Bij de laatste cao-onderhandelingen is
er lang gesteggeld over deelname van de Aannemersfederatie Nederland, die een
eigen positie wil. Bouwend Nederland wilde toen niet verder gaan dan de AFNL
indirect via de Conga, die is aangesloten bij de federatie, een stem te geven.
Dat vond de federatie belachelijk, al was het maar omdat de federatie meer is
dan de Conga. Bij de federatie is men dan ook niet blij met de houding van
Bouwend Nederland. “Formeel kunnen ze het doen. Maar het is wel een klap in het
gezicht van de 17.000 aannemers die lid zijn van brancheorganisaties die bij de
federatie zijn aangesloten”, vindt federatiedirecteur Wim van der Maas.
Bestuurslid Gijs Buijs noemt de actie van Bouwend Nederland eufemistisch
onverstandig. “Juist in deze tijd moeten we in de bouw één lijn trekken, dan
moeten we geen onderlinge ruzies hebben. In het Bouwhuis in Zoetermeer beseffen
ze kennelijk nog steeds niet dat ze niet het monopolie in bouworganisatieland
hebben.” Sterker nog, in een enkele regio, Drenthe bijvoorbeeld, is de
federatielidvereniging NVBU groter dan Bouwend Nederland.

Cao BTER

De federatie mag van Bouwend Nederland nog wel meedoen in de
bedrijfstakeigenregelingen (BTER). De cao BTER loopt nog een jaar waardoor de
onderhandelingen daarover wederom een lakmoesproef zullen zijn voor de
bereidheid van Bouwend Nederland te erkennen dat de federatie een partij is die
erbij hoort. De AFNL blijft intussen vechten voor een volwaardige eigen plaats
aan de cao-tafel. “Wij tolereren niet dat we niet aan tafel zitten. Bouwend
Nederland kan dat niet hard blijven maken. Linksom of rechtsom zullen we dat
bereiken”, aldus Buijs, die zich wel zorgen maakt over de steeds vinniger toon
in de brieven van Bouwend Nederland, dat niet inhoudelijk wil reageren.

Reageer op dit artikel