nieuws

Bouwend Nederland: Mer-plicht valt wel mee

bouwbreed Premium

Bouwend Nederland verwacht dat de gevolgen van de uitspraak van de rechters over toepassing van de mer, meevallen

Reparatie van de bestaande regel lijkt goed mogelijk. “De gevolgen voor de
projecten in de Crisis- en herstelwet zullen wel meevallen. De meeste projecten
hebben een zodanige omvang dat er altijd een milieueffectrapportage nodig is of
al is gemaakt. Voor al deze projecten zijn ook de milieugevolgen al in kaart
gebracht en zijn alternatieven overwogen”, laat de brancheorganisatie weten.
Waar het om draait is een aantal categorieën projecten waar Nederland als enige
criterium de omvang van een project hanteert, bijvoorbeeld een oppervlakte van
256 hectare of meer. De Europese Commissie vond en vindt dat de omvang nooit het
enige criterium kan zijn op basis waarvan vrijstelling van de mer-plicht gegeven
kan worden. Het Europese Hof van Justitie is het daarmee eens onder het motto
dat ook kleine projecten grote milieugevolgen kan hebben. Volgens Bouwend
Nederland betekent deze uitspraak niet per definitie dat voor meer projecten een
mer gemaakt behoeft te worden. Wel vallen meer projecten onder de zogenoemde
mer-beoordelingsplicht. Daarbij moet naar meer punten worden gekeken dan naar
uitsluitend de omvang. Bouwend Nederland vindt dat de uitspraak wel een
uitdaging betekent voor het ministerie van VROM. Die zal de zogenoemde D-lijst
van de Wet milieubeheer, waarin projecten staan die als ze onder bepaalde
drempels vallen, niet mer-plichtig zijn, opnieuw tegen het licht moeten houden.
Daarbij gaat het dan om de projecten waar uitsluitend omvang als criterium wordt
toegepast. Volgens Bouwend Nederland worden voor die projecten extra drempels
opgesteld volgens Europese eisen. Dat kan heel goed al was het maar omdat op de
D-lijst al categorieën staan die op meer criteria worden beoordeeld en door het
Europese Hof niet zijn afgekeurd.

Reageer op dit artikel