nieuws

Bevolkingskrimp in kwart van gemeenten

bouwbreed

In een kwart van de Nederlandse gemeenten treedt de komende dertig jaar bevolkingskrimp op. De periferie stevent af op 2,5 procent minder inwonenden.

Bevolkingsgroei is er wel in centrale delen van het land, vooral in de
randstad. Het aantal inwoners groeit daar met 1,25 miljoen, blijkt uit een
nieuwe bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bevolkingskrimp treedt volgens de
prognose vooral op in de randen van Nederland. In het noordoosten van Groningen,
het zuiden van Limburg en het zuiden van Zeeland is nu al sprake van krimp en
die ontwikkeling zal de komende decennia voortduren. Het is vooral de
vergrijzing die ten grondslag ligt aan de krimp in de randen van Nederland: er
overlijden meer ouderen dan dat er kinderen worden geboren. Bovendien trekken in
deze gebieden jongeren vaak weg naar centralere delen van Nederland vanwege
studie en werk. In Parkstad Limburg krimpt de bevolking met ruim 15 procent. De
grootste krimpgemeenten zijn hier Heerlen en Kerkrade. Ook noordoost-Groningen
telt volgens de prognose over dertig jaar 15 procent minder inwoners dan nu.
Delfzijl is hier een voorloper. Om de krimp op de vangen worden duizenden huizen
tegen de vlakte gewerkt.

Huishoudverdunning

De totale bevolking van Nederland blijft daarentegen doorgroeien: in 2040
telt ons land 17,5 miljoen inwoners, ongeveer 1 miljoen meer dan nu. De groei
zal vooral plaatsvinden in de vier grote steden en Almere. Tussen nu en 2025 zal
Amsterdam naar verwachting met 90.000 mensen groeien, tegen 80.000 voor Utrecht.
Voor Almere wordt een toename met 60.000 verwacht. Rotterdam en Den Haag,
groeien met ongeveer 40.000 bewoners. Buiten de Randstad zijn het vooral
universiteitssteden of steden met een sterke economie die gaan groeien. De
onderzoekers noemen in dit verband Groningen, Nijmegen, Amersfoort, Tilburg en
Zwolle. Deze gemeenten zullen over dertig jaar 20.000 tot 30.000 inwoners rijker
zijn. De randgemeenten van de grote steden kunnen ook rekenen op uitbreiding.
Veel jonge stellen kiezen ervoor om te verhuizen naar nieuwe eengezinswoningen
met veel ruimte voor kinderen. De bevolkingskrimp lijkt beperkt schade op te
leveren voor woningbouwers. Uit onderzoek het Werkverband Periodieke Rapportage
Bevolkingsvraagstukken (WPRB) blijkt namelijk dat het aantal huishoudens juist
toeneemt. Bij slechts twaalf van de 95 gemeenten die tussen 1997 en 2007 met
krimp te maken hadden, daalde het aantal huishoudens. Het aantal huishoudens zal
tot 2025 met 11 procent veel sterker stijgen dan het aantal bewoners, dat 3
procent zal toenemen. Deze zogeheten huishoudverdunning, dat wil zeggen: meer
maar kleinere huishoudens, is te verklaren doordat veel jongeren (korte tijd) en
ouderen (langere tijd) alleen gaan wonen.

Ouderen

Minder huishoudens zullen er over vijftien jaar in Zuid-Limburg en het
noordoosten van Groningen zijn. Dat ligt aan het grote aantal oudere inwoners.
De leegloop in het noordoosten van Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg
heeft gevolgen voor de woningmarkt. Positief zijn kortere wachttijden voor een
huurwoning en lage prijzen voor koopwoningen. Negatief zijn leegstand en
woningoverschot.

Reageer op dit artikel