nieuws

Bedrijventerreinen efficiënter benutten

bouwbreed Premium

De 24 gemeenten in West- en Midden-Brabant gaan bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de regio beter benutten, zodat er niet meer bedrijventerreinen aangelegd hoeven worden dan nodig is

De afspraken om zuiniger om te gaan met ruimte op bedrijventerreinen hebben ze vastgelegd in een regionaal gronduitgifteprotocol met de provincie Noord-Brabant.
Als bedrijven willen uitbreiden, gaan de 24 gemeenten eerst kijken of dat op de bestaande locatie kan. Is dat niet mogelijk, dan wordt gekeken naar mogelijkheden op andere bestaande bedrijventerreinen in de eigen gemeente of elders in de regio.

Reageer op dit artikel