nieuws

Zweeds rail- en wegenbeheer samen in nieuwe verkeersdienst

bouwbreed Premium

De Zweedse rijksdiensten voor spoorweg- en wegenbeheer worden volledig samengevoegd in een nieuwe instantie die ook de verantwoordelijkheid krijgt voor de ontwikkeling van het lucht- en scheepvaartverkeer

De regering in Stockholm heeft aan een speciale adviseur de opdracht gegeven om de fusie voor te bereiden. De taken van de nieuwe verkeersrijksdienst komen vooral te liggen op het gebied van de investeringsplanning voor de lange termijn met als leidraad functionaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid, zo heet het in de toelichting bij het regeringsinitiatief. De huidige diensten voor spoor en wegen, die al een paar jaar zelf probeerden de activiteiten sterker dan voorheen te coördineren, worden afgewikkeld. De rijksscheepvaartdienst blijft bestaan, maar raakt de genoemde planningstaak kwijt. De aanlegbedrijven van de rail- en wegendiensten worden verzelfstandigd en gaan voort als commerciële spelers op de markt, zij het dat ze in handen van de overheid blijven.

Reageer op dit artikel