nieuws

Zweden eist hogere boetes bij overtreden aanbestedingsregels

bouwbreed

De Zweedse kartelwaakhond eist veel hogere boetes voor het overtreden van de aanbestedingsregels door overheden en overheidsinstanties.

De regering in Stockholm wil volstaan met een boete van hoogstens een half
miljoen euro, maar dat vindt de mededingingsautoreit (Konkurrensverket) een
lachertje, zeker als het over projecten van tientallen miljoenen en meer gaat.
De boet moet daarom worden berekend in procenten van de waarde van de
contracten. 10 procent is dan wel het minimum, aldus het commentaar op de door
de regering ingediende voorstellen ter implementering van de EU-richtlijn. De
mogelijkheid om financiële sancties toe te passen dient ook niet alleen beperkt
te blijven tot gevallen waarin zaken niet worden aanbesteed, maar ook bij andere
overtredingen, zoals toepassing van ongerechtvaardigd controlerende
specificatie-eisen.

Concurrentie

Verder is de kartelwaakhond overwegend blij met de nieuwe wetgeving.
Jaarlijks koopt de overheidssector in voor een bedrag dat overeenkomt met 15 tot
18 procent van het bruto nationaal inkomen. “Concurrentie in deze sector is
daarom van het grootste belang.” De grens voor aanbestedingsplicht komt te
liggen bij 27.000 euro.

Reageer op dit artikel