nieuws

‘Woningcor poraties hebben gebrek aan goed risicomanagement’

bouwbreed

Vier op de tien kleine corporaties hebben het risicomanagement niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Ook bij een op de twintig grote corporaties (10.000-25.000 woningen) ontbreken een risico- en beheersysteem. Bestuurders en toezichthouders van corporaties zijn zich wel bewust van het grote belang van risicomanagement, zeker sinds de economische crisis. “Maar ze weten niet altijd precies hoe zij daar het beste invulling aan kunnen geven”, aldus de VTW.
De VTW wil op korte termijn het gebrek aan goed risicomanagement aanpakken door kennisuitwisseling en scholing te organiseren. Verder gaat de vereniging duidelijker en uitgebreider uitleggen wat risicomanagement in de praktijk inhoudt.
De VTW ziet dat toezichthouders over het algemeen goed met de Governance Code aan de slag kunnen. Wel blijkt de code voor sommigen voor meerdere interpretaties vatbaar. Zo is er de groep “preciezen” die vinden dat de regels exact nageleefd moeten worden. Aan de andere kant zijn er de “rekkelijken” die zelf wensen te bepalen hoe ze handelen en de Governance Code alleen als leidraad zien. Tevreden was de vereniging voor corporatietoezichthouders over de mate waarin het old-boys-network vaarwel wordt gezegd. Nieuwe aanstellingen van commissarissen lopen in de regel via advertenties of wervingsbureaus. Wel valt het daarbij op dat vaak niet naar diversiteit van de samenstelling van de raad wordt gekeken. Kwaliteit blijkt voor de raad belangrijker dan een spreiding van kennis over de aandachtsgebieden volkshuisvesting, financiën, juridisch, zorg, welzijn, openbaar bestuur en projecten. De VTW zou dat graag anders zien.
Verder hamert de vereniging er ook op dat corporaties meer in hun jaarverslagen vertellen over hoe ze de Corporate Governance invullen. Nu melden ze bijvoorbeeld weinig over het managen van risico’s, waarschijnlijk omdat ze er mee worstelen, aldus de VTW.
De VTW beveelt corporaties ook aan commissarissen elk jaar te beoordelen en niet per se voor vier jaar vast te leggen.
De corporaties houden zich qua salariëring over het algemeen aan de Goverance Code. De helft van de toezichthouders ontvangt minder salaris dan het bedrag waarop zij aanspraak zouden kunnen maken. Daar tegenover staat dat 7 procent van de toezichthouder een salaris ontvangt dat hoger ligt dan afgesproken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels