nieuws

‘Virtuele’ controle bevordert veilig werken

bouwbreed

‘Virtueel’ door een bouwplan lopen brengt nog voor dat de uitvoering is begonnen mankementen aan het licht.

Dan blijkt of een kantoorgebouw brandveilig is of dat een productiehal
ergonomische werkplekken biedt. De ‘Arbo-beurs’ A+A 2009 laat van 3 tot en met 6
november in Düsseldorf de eerste voorbeelden van deze techniek zien. Virtuele
werkelijkheid is de Nederlandse vertaling van het Engelse begrip virtual
reality. “Een mooie methode om vooraf te kunnen zien of een werkplek voldoet aan
de arbo-regels”, vertelde Bruno Zwingmann in Delft tijdens een voorbeschouwing
van de A+A 2009. Met de computer kan ook het toekomstige lawaai worden gemeten,
zei de directeur van de Basi; de Duitse federale vereniging voor veiligheid en
gezondheid op het werk. De techniek kan naar zijn mening de samenwerking tussen
bijvoorbeeld architecten en arbo-deskundigen versterken.

Brussel

Dat laatste wordt volgens Zwingmann steeds meer nodig. Brussel maakt namelijk
meer werk van arbeidsveiligheid. De EU wil voor 2012 het aantal
arbeidsongevallen in de lidstaten met een kwart verminderen. “Niet in de laatste
plaats omdat arbeidsongevallen uiteindelijk de economie schaden”, meent
directeur Birgit Horn van de Messe Düsseldorf. In Duitsland zou daar jaarlijks
zo’n 40 miljard euro aan omzet mee verloren gaan en ruim 73 miljard euro aan
bruto toegevoegde waarde. Bedrijven blijken volgens haar steeds duurdere
beschermingsmiddelen in te kopen. “Goedkope producten worden niet gedragen omdat
ze niet goed zitten of geen goede bescherming bieden.” Gerd Zeisler, die de
adviesraad van de A+A 2009 voorzit, meent dat de bedrijfstak veiligheid mede
daardoor momenteel weinig hinder ondervindt van de recessie. De markt voor
kwalitatief goede beschermingsmiddelen zal in zijn visie voorlopig alleen maar
groeien. “Bijvoorbeeld omdat bedrijven die werk uitbesteden aan lagelonenlanden
daar dezelfde veiligheidsnormen hanteren als in eigen land”, zegt Zeisler. “Ze
willen niet als profiteurs bekend komen te staan!”

Kansen

Bedrijven blijken op hun beurt vaak de veiligheidstechniek uit te besteden.
Zeisler: “Dat schept kansen voor ondernemers die een ‘totaalproduct’ leveren op
het gebied van arbeidsveiligheid.” Hij denkt dan bijvoorbeeld aan verhuurders
die alle benodigdheden ‘tot aan de werkbank’ leveren. De internethandel zorgt
volgens hem voor meer concurrentie in de handel in beschermingsmiddelen. “De
aantallen zijn nog niet zo groot maar de prijzen worden transparant.” Het gevolg
daarvan is volgens hem een lagere marge.

Reageer op dit artikel