nieuws

Vegetatiedak met groot waterbergend vermogen voor stedelijk gebied

bouwbreed

Het waterbergend vermogen van een vegetatiedak kan sterk worden vergroot door het inbouwen van een waterreservoir.


Een belangrijke functie van vegetatiedaken is het tijdelijk vasthouden van hemelwater. Met name in stedelijke gebieden, met relatief veel verharde oppervlakken, kan hevige regenval zorgen voor een piekbelasting van het rioleringsstelsel.
De begroeiing op een vegetatiedak kan bestaan uit struiken en bomen die wortelen in een dikke laag ‘substraat’, die veel water kan vasthouden. Helaas vergt zo’n intensieve begroeiing relatief veel onderhoud. Een extensieve begroeiing met mos of sedum vergt nauwelijks onderhoud, maar is alleen toepasbaar op een dunne sustraatlaag, die niet langdurig vochtig blijft. Een dak met extensieve begroeiing kan dan ook veel minder hemelwater vasthouden dan een dak met intensieve begroeiing. Een mogelijke oplossing voor dit dilemma is de inbouw van een waterreservoir in het vegetatiedak, zoals beschreven in octrooi NL1034527. De substraatlaag ligt daarbij op een holle draagconstructie die rust op het waterdichte dakvlak. Het substraat kan bestaan uit aarde, uit sponsachtig kunststof materiaal, of uit een mengsel daarvan. De draagconstructie kan bijvoorbeeld bestaan uit omgekeerde kratten van polypropyleen. Het hemelwater zakt door de substraatlaag, verzamelt zich in de ruimte tussen de peilers van de draagconstructie, en kan worden afgevoerd via een buis met regelbare klep. De regeling kan automatisch plaatsvinden, met sensoren die het waterniveau in het reservoir meten. Daarbij kan rekening worden gehouden met de actuele en voorspelde weersomstandigheden.
Het octrooi omvat ook een variant met een waterreservoir dat in hoogte verstelbaar is. Bijvoorbeeld doordat de peilers van de draagconstructie drijfbaar zijn uitgevoerd. Bij een groot en herhaald aanbod van hemelwater kan het reservoir dan meer water vasthouden, zonder dat de plantjes op het dak verdrinken. Je kunt je afvragen waarom het reservoir niet meteen zo ruim is uitgevoerd, met veel minder kans op operationele problemen.

Samenwerking

Een aardig idee uit de octrooiaanvrage is de mogelijkheid opgeslagen hemelwater uit te wisselen tussen meerdere nabijgelegen vegetatiedaken. Op die manier kunnen ook relatief zwakke daken meedoen aan de opvang, maar kunnen de sterkste daken de zwaarste lasten dragen. Water dat naar een lager dakreservoir stroomt zou zelfs energie kunnen opwekken waarmee op een andere plaats water naar een hoger gelegen reservoir kan worden gepompt.
Octrooihouder Icopal heeft het vegetatiedak nog niet in zijn assortiment opgenomen. Volgens R&D manager Frits Zandvoort is het ook nog nergens uitgevoerd, en zijn er ook geen nadere plannen om dit op korte termijn te doen. Zandvoort: “We hebben het op dit moment te druk met andere ontwikkelingen. Maar misschien zijn er wel partijen die het idee verder met ons willen oppakken.”


octrooinummer: NL1034527
houder: Icopal, Groningen
uitvinder: F.Zandvoort

Reageer op dit artikel