nieuws

Van Hoogevest was nog lang niet uit dal

bouwbreed

Van Hoogevest was nog lang niet uit dal

Investeerder Koos de Vink stond in januari op het punt Van Hoogevest te redden. Maar omdat ABN Amro de kredietlijnen bevroor, haakte hij af. Dat blijkt uit de faillissementsverslagen van Van Hoogevest.

Op 22 januari 2009 startte De Vink, die in september 2008 zijn
detacheringsbedrijf DNC verkocht aan Adecco, een boekenonderzoek. Met
huisbankier ABN Amro, projectfinanciers, crediteuren en Martin van Hoogevest
werden gesprekken gevoerd. De verwachtingen omtrent de slagingskans waren
hooggespannen, schrijven curatoren Johan Westerhof en Louis de Boef in het
faillissementsverslag. Op maandag 2 februari trok De Vink zich echter terug.
Omdat er verder geen gegadigden waren om de Amersfoortse bouwer te redden, werd
op 3 februari faillissement aangevraagd. De curatoren hebben na het bankroet
getracht het hele bedrijf te verkopen aan één ander bedrijf. Dat leverde niets
op. Dus moest de boedel in stukken opgeknipt worden. De curatoren stonden
BAM-dochter Heilijgers toe om alle bouwprojecten door te rekenen tegen betaling
van 30.000 euro per week. In maart werd de eerste doorstart een feit. Het
restauratiebedrijf ging onder de naam Opus verder en betaalde 77.000 euro aan de
curatoren, onder andere voor de inventaris.

Inzicht

De faillissementsverslagen geven ook inzicht in de financiële resultaten van
het bouwbedrijf in het laatste jaar van zijn bestaan. Duidelijk wordt dat Van
Hoogevest in 2008 nog lang niet opgekrabbeld was. Het verlies van Van Hoogevest
Groep liep in 2008 op naar 6,6 miljoen euro; in 2007 werd 3 miljoen euro verlies
geleden. Ook de bouwdivisie doet het het laatste jaar niet goed: in 2008 wordt
een verlies genoteerd van 5,5 miljoen euro, in 2007 was dat 7,5 miljoen euro.
Ook de omzet gaf het laatste jaar geen reden voor optimisme. Die was in 2007 nog
175 miljoen euro, in 2008 daalde de verkopen naar 105 miljoen euro. Voor
huisbankier ABN Amro zullen deze cijfers als onvoldoende zijn bestempeld. Van
Hoogevest blijkt een schuld van 9,6 miljoen euro bij de huisbankier te hebben
opgebouwd. Het bevriezen van kredieten door deze bank is de directe aanleiding
voor het faillissement, aldus Westerhof en De Boef. Ruim zevenhonderd
crediteuren hebben nog geld tegoed van het bouwbedrijf. Samen claimen ze 23
miljoen euro. Van Hoogevest heeft zelf nog 29 miljoen euro tegoed van
debiteuren. De bewindvoerders verwachten echter dat 15 miljoen euro daarvan niet
kan worden geïnd. Westerhof en De Boef hebben hun handen vol aan het
faillissement. Toch is Westerhof tevreden. “De verkopen van de panden en de
ontwikkelposities lopen voortvarend”, zegt hij. “We hebben geen last van een
enorme tijdsdruk. Partijen komen naar ons toe. We hebben daarom, behalve bij de
verkoop van het materieel, geen veiling hoeven te organiseren.” Over de
opbrengsten is hij ook tevreden. “De markt is gretig. We verkopen tegen
taxatiewaarden.” Zo werden de panden van Van Hoogevest Bouw en Materieel voor
2,5 miljoen euro verkocht. En leverde de veiling van het materieel 850.000 euro
op. De spullen die nog lagen op de bouwplaatsen brachten 73.000 euro op.
Visscher Bouw Amersfoort ging er met een paar projecten vandoor en betaalde
50.000 euro voor de tekeningen en ander voorbereidend werk. Heilijgers kocht
uiteindelijk de bouwrechten en aandelen voor de projectvennootschap voor het
project Puntenburg (blok F en M) in Amersfoort voor 400.000 euro. Ook werden de
bouwrechten van projecten in Renswoude, Amersfoort en Almere door Heilijgers
gekocht.

Creatieve Fabriek

Martin van Hoogevest meldde zich voor de koop van de Creatieve Fabriek op het
voormalige fabrieksterrein van Hazemeyer in Hengelo. Naar verluidt is dat
project dierbaar voor hem. Enige jaren geleden is de herontwikkeling van het
complex in gang gezet, waarbij de oude fabriekshallen getransformeerd worden tot
werkruimtes voor de creatieve industrie. De Creatieve Fabriek ging echter aan
Van Hoogevests neus voorbij. Non-profit ontwikkelaar Boei, dat zich inzet voor
het behoud van industrieel erfgoed, kocht het op, samen met FGH Bank, een
dochter van Rabobank. FGH is een van de schuldeisers bij Van Hoogevest met een
vordering van bijna 10 miljoen euro.

Reageer op dit artikel