nieuws

Tweede Coentunnel

bouwbreed Premium

Met een beetje geluk boeken gebruikers van de Coentunnel over een paar jaar een halfuur tijdwinst per rit

In elk geval in morgen- en avondspits gaan de dagelijkse forensen er flink op vooruit. Dan zwijg ik nog maar over de talloze vrachtauto’s die onderdeel zijn van de dagelijkse files en daardoor worden geconfronteerd met tijdverlies en dus schade.
Een felicitatie is op zijn plaats. De chaos voor de Coentunnel bestaat immers al een groot aantal jaren en er zijn tal van pogingen gedaan om hier iets aan te veranderen. In de jaren tachtig (!) leek het erop dat de lobby succes zou hebben. Als onderdeel van de acties voor de aanleg van de Tweede Coen konden ondernemers symbolisch geld bijdragen om een versnelling van de bouw van een tweede tunnel mogelijk te maken. Private financiering zou het project rond kunnen maken. Bij de bouw van een nieuw weggedeelte werd alvast een fly-over neergezet, omdat dat veel goedkoper zou zijn dan aanleg op een later tijdstip. Hopelijk heeft het kunstwerk weer en wind doorstaan en kan het zijn diensten straks bewijzen. Het heeft in ieder langdurig een rol vervuld als monument van niet nagekomen toezeggingen aan de inwoners van het gebied boven het Noordzeekanaal. Overigens wordt de tunnel nu aangelegd als project waarbij de bouwers het onderhoud en beheer gedurende een lange periode voor hun rekening zullen nemen.
De tijdwinst voor passanten vanaf 2012 die beide tunnels bewerkstelligen, is enorm en wordt mede mogelijk door de aanleg van de Westrandweg die zorgt voor de verbinding met de A5 en A9. Als we aantallen voertuigen vermenigvuldigen met de gewonnen minuten is sprake van een omvangrijke winst, economisch en maatschappelijk. Jaren van verzet door de milieubeweging hebben uiteindelijk gelukkig niet de doorslag gegeven en hebben overigens ook niet tot alternatieven in het openbaar vervoer gezorgd.
Veel vergelijkingen gaan mank. Toch is het interessant te zien hoeveel tijdwinst de snelle lijn tussen Amsterdam en Rotterdam oplevert en hoeveel personen hiervan gebruik zullen maken. Het zullen er niet snel meer zijn dan de gebruikers van de Coentunnels. De kosten per minuut tijdwinst maken wel verschil, het openbaar vervoer kost hier meer.
Daarmee is niet gezegd dat het een beter is dan het ander. Beide modaliteiten behoren tot de noodzakelijke voorzieningen voor vervoer en transport. Wel kan de omvang van aantallen voertuigen met bijbehorende personen en vracht worden gebruikt bij keuzes die moeten worden gemaakt, omdat de middelen schaars zijn en dus niet alle projecten tegelijk gerealiseerd kunnen worden. Tegen deze achtergrond is het zolang laten voortduren van de verkeerschaos rond de Coentunnel het gevolg van verkeerde keuzes bij de aanwending van het beschikbare infrastructuurbudget van de overheid.

Reageer op dit artikel