nieuws

Testfase nieuw bouwtoezicht van start

bouwbreed

Minister Van der Laan (Wonen) laat drie nieuwe modellen van bouwtoezicht beproeven. De rapportage volgt eind 2011. Daarna wordt een besluit genomen over een bouwtoezicht-nieuwe stijl.

Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland gaan
ervaring opdoen met het ‘model gecontracteerd toezicht’. In een digitaal logboek
gaan aannemers bijhouden hoe een nog te bepalen bouwproject vordert. Via
internet volgt de gemeente als toezichthouder het logboek. Dit model gaat ervan
uit dat een gemeente het toezicht op ontwerp en uitvoering uitbesteedt aan
private partijen. Wel houdt de gemeente toezicht op de contractueel
overeengekomen afspraken. De VROM-inspectie ziet er in dit model op toe dat de
gemeente die taak goed uitvoert.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels