nieuws

Tachtig technieken voor luchtkwaliteit

bouwbreed

CO2-afvang en -opslag (CCS) is een van de tachtig kansrijke technieken die een bijdrage kan leveren aan een betere luchtkwaliteit

Dat blijkt uit een inventarisatie die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) opstelde in opdracht van het ministerie van VROM. Het onderzoekbureau onderzocht tachtig nieuwe en/of veelbelovende duurzame technieken voor de energie- en industriesector die kunnen helpen de Nederlandse luchtkwaliteit te verbeteren.
De technieken zijn gerubriceerd per luchtverontreinigende stof. Voor wat betreft de CO2-uitstoot worden naast CCS ook activiteiten op het gebied van restwarmte (en warmtebesparing) genoemd. Energiebesparing en het gebruik van duurzame bronnen spelen daarbij een belangrijke rol.
Op het gebied van windenergie heeft Nederland een ‘goudkust’ voor de deur liggen, aldus het ECN. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of en in hoeverre dit overschot in Nederland zelf kan worden opgeslagen (voor later gebruik) en of er waterstof (in combinatie met opslag) van te maken is voor gebruik als industriële grondstof.
Energiebesparing moet vooral komen uit een reductie van de vraag naar energie en een efficiëntere productie. Ook hier liggen technische mogelijkheden. Bijvoorbeeld door de toepassing van hoge temperatuur brandstofcellen in combinatie met warmte-krachtkoppeling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels