nieuws

Striktere controle op vervangende machinisten

bouwbreed

Striktere controle op vervangende machinisten

Naast het Zwarte Corps (HZC) en de vakbonden voor zelfstandigheden maakt ook de Beroepsvereniging Interim Machinisten (BIM) zich ernstige zorgen over de veiligheid op grote bouwprojecten in Nederland. Buitenlandse kraanmachinisten zijn welkom op Nederlandse bouwplaatsen, zo benadrukt de Beroepsvereniging Interim Machinisten. Echter, veiligheid mag binnen het Europese vrije verkeer van diensten geen sluitpost worden. De BIM bepleit daarom een striktere controle en toetsing door de Arbeidsinspectie.

“Het wachten is op het eerste grote ongeval op de bouwplaats”, aldus Jan
Bootsma, voorzitter van de belangenvereniging voor zelfstandige
hijskraanmachinisten. Buitenlandse machinisten beheersen soms amper de
Nederlandse taal. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties: in Nederland
beslist de machinist of er veilig gehesen kan worden. Misverstanden kunnen
daardoor grote gevolgen hebben. Leden van de BIM komen regelmatig in situaties
waarin slechts moeizaam kan worden gecommuniceerd met de buitenlandse
kraanmachinist. Overtredingen van de veiligheidswetten, met alle risico’s van
dien, liggen op de loer, aldus Bootsma.
Volgens hem worden op dit moment in Nederland zo’n vijftig Oost-Europese
hijskraanmachinisten ingezet, die in loondienst zijn van een of meerdere
uitzendbureaus. Ze beschikken veelal niet over de kwalificaties en kennis voor
het veilig bedienen van de moderne hijskranen die in ons land worden gesteld. Op
grond van Europese regelgeving kunnen ze een ontheffing krijgen van 6 tot 12
maanden. Op papier lijken de voorwaarden voor ontheffing stevig, maar in de
praktijk stellen deze weinig voor, aldus de BIM. De vereiste
communicatievaardigheden in woord en gebaar worden slechts beperkt getoetst.
Voor de vereiste practische kennis en vaardigheden wordt een zeer eenvoudige
practijktoets gehanteerd. Samen met een jaar aantoonbare recente ervaring met
vergelijkbare machine is dat nu voldoende voor zo’n ontheffing.

Striktere controle
Veiligheid is een belangrijk element van de pittige, kostbare opleiding voor
kraanmachinisten. Het TCVT-certificaat, het rijbewijs voor een hijskraan is vijf
jaar geldig. Het kan verlengd worden als de machinist kan aantonen dat hij
voldoende praktijkuren heeft gemaakt en twee dagen nascholing/opfriscursus heeft
gevolgd.De Beroepsvereniging Interim Machinisten heeft zich met ARBO
opleidingsinstanties en de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
jarenlang ingespannen voor het beperken van de risico’s in de bouw én bij
verticaal transport. Die veiligheid dreigt nu door het aantrekken van
Oost-Europese machinisten uit kostenoverwegingen te worden weggevaagd.

De leden van de Beroepsvereniging Interim Machinisten werken door het hele
land met alle soorten en typen hijskranen. De BIM is één van de ruim veertig
branche- en beroepsorganisaties die zijn aangesloten bij de vereniging Platform
Zelfstandige Ondernemers (PZO). PZO behartigt de belangen van zelfstandige
ondernemers zonder personeel (zzp’ers) in politiek en ambtelijk Den Haag.
Daarnaast kunnen PZO-leden gebruikmaken van een groot aantal ledendiensten. PZO
werd opgericht in 2002 en vertegenwoordigt inmiddels ruim 20.000 zzp’ers.

Meer info:
www.interimmachinisten.nl,
www.hzc.nl.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels