nieuws

Sterkste schouders moeten AOW-lasten dragen

bouwbreed

Elco Brinkman en andere leiders aan werkgeverskant moeten hun rijkdom afstaan ten gunste van zwakkeren in de samenleving. Dat schrijft voorzitter Arend van Wijngaarden van CNV Hout en Bouw in een open brief aan Brinkman.

Hij reageert hiermee op Brinkmans uitlatingen over verhoging van de
AOW-leeftijd naar 67 jaar. De voorman van Bouwend Nederland toonde zich deze
week voorstander van oprekking van de pensioenleeftijd, ook voor bouwvakkers en
andere zware beroepen. Onbegrijpelijk en onverstandig, vindt Van Wijngaarden.
Hij vindt dat moet worden voorkomen dat werknemers met de de laagstbetaalde en
zwaarste banen opdraaien voor de financieringsproblemen van de AOW. Hij meent
dat hier juist moet gelden: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Volgens de vakbondsvoorzitter zou Brinkman directeuren in de bouw moeten
aansporen om komende jaren af te zien van bonussen en salarisverhogingen als bij
betrokken bedrijven ontslagen vallen.

Lees
hier
de open brief van Arend van Wijngaarden aan Brinkman.

Reageer op dit artikel