nieuws

‘Schaf overdrachtsbelasting niet af’

bouwbreed Premium

Het Centraal Planbureau ziet niets in afschaffing van de overdrachtsbelasting. Dit blijkt uit het boek ‘De grote recessie’ van directeur Coen Teulings en onderdirecteur Casper van Ewijk.

Beide economen begrijpen de roep vanuit de bouw om overheidsingrijpen in de woningmarkt. Zij vragen zich echter wel af of de overheid wel kan ingrijpen en of de maatregelen die zijn geopperd wel effectief zijn.
Met het voorstel de overdrachtsbelasting te verlagen of zelfs af te schaffen maken zij korte metten. Die belasting biedt in hun ogen tenminste nog enig tegenwicht tegen de marktverstorende subsidiëring van de koopwoningmarkt door de hypotheekrenteaftrek. Afschaffing vergroot de verstoring alleen maar terwijl het maar de vraag is of daarmee aspirant-kopers nu over de streep worden getrokken.
Veel meer zien zij in verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie zoals ook is gebeurd. Kopers krijgen met zo’n garantie een rentekorting van tussen de 0,2 en 0,5 procent en lopen minder risico. Als zij buiten hun schuld, bijvoorbeeld bij ontslag om economische redenen, hun hypotheek niet langer kunnen betalen, dan wordt de restschuld zelfs kwijtgescholden, aldus de economen.

Belastingbetaler

Zij wijzen er wel op dat de extra risico’s voor de overheid niet gratis zijn. Eventuele tegenvallers moeten vroeg of laat worden betaald door de belastingbetaler. Een groter nadeel vinden zij echter dat de banken vrijwel geen risico lopen als het mis gaat bij een lening. Banken hebben daardoor geen prikkel om de hypotheken die zij onder NHG verstrekken goed te onderzoeken in termen van risico’s.
Beide economen zien er daarom wel wat in om banken ook een deel van het risico te laten lopen door de garantie niet voor 100 procent te geven. Weliswaar zal dat ten koste gaan van de rentekorting, maar de premie voor de NHG kan wel omlaag.
De CPB-economen verwachten dat de huizenprijzen naar beneden gaan door de oplopende werkloosheid, de dalende koopkracht en de strengere banken. Maar er zal geen sprake zijn van ineenstorting van de huizenmarkt.

Reageer op dit artikel