nieuws

Rijkswaterstaat stopt met pilots contractvorming

bouwbreed

Rijkswaterstaat stopt met nieuwe pilots op het gebied van contractvorming. De opdrachtgever beperkt zich tot drie herkenbare basiscontracten.

Het experimenteren met pilots brengt onrust teweeg binnen de eigen
organisatie en zorgt voor veel onduidelijkheid bij bouwers, vindt de
rijksdienst. Hoofdingenieur-directeur Cees Brandsen van de dienst Infrastructuur
beloofde tijdens het Nationaal Wegencongres dat Rijkswaterstaat zich voorlopig
beperkt tot de twee lopende pilots. Daarbij gaat het om de ondertunneling van de
A2 in Maastricht en de zestien wegverbredingen uit de Spoedwet wegverbreding.
Brandsen zei zich te beseffen dat Rijkswaterstaat de afgelopen jaren met ‘de
markt, tenzij’ een compleet andere werkwijze heeft ingevoerd. Veel
opdrachtnemers kunnen al die veranderingen maar nauwelijks bijbenen, heeft de
topambtenaar gemerkt. De nieuwe werkwijze gaat uit van een regisseursrol voor
Rijkswaterstaat en een hoofdrol voor de aannemer.

Reageer op dit artikel