nieuws

‘Politiek liet zich continu verrassen’

bouwbreed

Financiële eindprognoses en planningen werden voor de Noord-Zuidlijn bewust nooit gemaakt, waardoor de politiek elke drie maanden weer verrast werd met kostenverhogingen en vertraging bij de Noord-Zuidlijn. Dat meldde adviseur prof.ir. Bandi Horvat gisteren voor de enquêtecommissies van de hoofdstedelijke metroverbinding.

De voormalig hoogleraar ondergronds bouwen haalde aan het begin van zijn verhoor uit naar ingenieursbureau Witteveen+ Bos. Dat bemande het adviesbureau dat het ontwerp en de directievoering van de Noord-Zuidlijn verzorgde. Maar het verzuimde volgens Horvat voldoende bekwame mensen op het werk te zetten. Bovendien stegen de rekeningen van het bureau onverklaarbaar en werden er veel te veel uren gedeclareerd. Tijdens de eerste verhoordag uitte een andere adviseur uit de beginfase van de metroplannen, Rob Toornend, vergelijkbare verwijten aan het adres van Witteveen+Bos.
Eerst wethouder Herrema slaagde er volgens Horvat in om orde op zaken te stellen en stelde bekwame mensen aan bij het projectbureau. Hij ging sturen op planning en financiën. Volgens de toenmalige directeur van het projectbureau Jaap Geluk zou het bijstellen van een eindplanning en totale kosten niet passen binnen de gemeentelijke begrotingssystematiek met elke drie maanden een rapportage. Daardoor liet de politiek zich volgens Horvat elke drie maanden verrassen door weer meer vertraging en weer meer uitstel. Geluk wordt morgen onder ede verhoord door de commissie die onderzoek doet naar de besluitvorming, organisatie en uitvoering van de Noord-Zuidlijn.
Hoewel wethouder Herrema de projectorganisatie stevig heeft opgetuigd en nieuwe kundige contractmanagers heeft aangesteld, lijkt Horvat nog altijd niet helemaal gerust op een goede afloop. “Zolang de projectdirecteur niet voldoende deskundig is voor een dergelijk mega-project blijven de risico’s veel te hoog”, besloot hij.
Woensdag worden onder andere oud minister Tineke Netelenbos verhoord door de commissie. Ook wethouder Frank Köhler zal onder ede aan de tand worden gevoeld. Hij sloot destijds de overeenkomst met Den Haag waarin werd de rijksbijdrage werd vastgelegd op 1,1 miljard euro. Alle tegenvallers zouden voor rekening van de gemeente komen. Van een totale oorspronkelijke begroting van 1,4 miljard euro is de eindsom na het advies van de commissie Veerman vlak voor de zomer inmiddels opgelopen tot ruim 3 miljard euro.

Reageer op dit artikel