nieuws

Overheidsbeleid moet uitdagen

bouwbreed

Duurzaamheid en energiebewustzijn kunnen alleen met een faciliterend overheidsbeleid echt een stap verder worden gebracht. Incidentele subsidies zijn leuk voor de bühne maar dergelijke douceurtjes dragen, aldus Gerald Paalman directeur van het ingenieursbedrijf Aveco de Bondt, nauwelijks bij tot nieuwe en innovatieve oplossingen.

De bouwsector heeft in een relatief korte tijd een flinke omslag gemaakt. Duurzaamheid is niet langer meer een van boven opgelegd pandoer, maar is door de sector ontdekt als een factor waarmee je je ten opzichte van de concurrentie kunt onderscheiden. Als gerenommeerd ingenieursbedrijf zijn wij dan ook bij tal van initiatieven betrokken. Een goed voorbeeld daarvan is DEC, een dochteronderneming waarmee wij duurzame energieconcepten ontwikkelen.
Met dergelijke initiatieven stimuleren wij dat duurzame energie stapje voor stapje echt een plek krijgt in Nederland. Door bijvoorbeeld het realiseren van een zeer energiezuinig kantoorgebouw voor TNT Post in Veenendaal. Of door veertig woningen in Nieuwkoop te voorzien van een individuele warmtepomp en gesloten bodemwarmtewisselaars die zorgen voor de verwarming, koeling en warm tapwater. Daarnaast exploiteren en onderhouden wij deze installaties gedurende vijftien jaar. Om de woonconsument te overtuigen van de financiële voordelen van energiebesparende maatregelen hebben we samen met Volker Wessels de ClimateReady calculator ontwikkeld.
Wij zijn er echter van overtuigd dat het nog een stuk sneller kan wanneer het kabinet kiest voor structurele maatregelen om duurzaamheid bij iedereen op het netvlies te krijgen. Te vaak kiest de overheid de weg van het subsidiestelsel. Dan kan men voor de aanschaf van zonnepanelen weer een financiële tegemoetkoming krijgen. Binnen een mum van tijd is het beschikbare bedrag vele malen overtekend en wordt de regeling snel gesloten. Met het geld dat minister Van der Laan nu heeft uitgetrokken voor duurzame oplossingen in de bestaande bouw zal het niet anders gaan. Voor alle duidelijkheid, elke bijdrage is natuurlijk welkom maar wij menen dat structurele maatregelen meer effect zullen hebben. Zeker voor de lange termijn.
In Duitsland en Spanje bijvoorbeeld krijgen bewoners die energie aan het net leveren van de netwerkbeheerder een garantieprijs. En dat bedrag wordt ook nog eens voor twintig jaar gegarandeerd. In Nederland is dit helaas (nog) niet het geval. Een dergelijk benadering is als investeringsmodel voor zowel de ontwikkelaar als de woonconsument echter wel degelijk interessant. Zeker omdat de opwekking van energie naar ons gevoel in de nabije toekomst decentraal zal worden ingevuld. Een nieuwbouwwijkje voorziet zichzelf daarmee van energie en levert de overtollige stroom vervolgens aan de netwerkbeheerder.
Juist deze zienswijze vergt naast een visie vooral structurele maatregelen. Een faciliterend beleid dat vooral ook marktpartijen uitdaagt met innovatieve oplossingen te komen. Oplossingen die een duurzaam Nederland sneller dichterbij brengt. Want daar hebben we allemaal baat bij.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels