nieuws

Overheid betaalt facturen nog steeds te traag

bouwbreed

Overheidsinstanties die werkzaamheden laten uitvoeren door installatiebedrijven, betalen facturen gemiddeld pas na vijftig dagen, terwijl de gangbare betalingstermijn dertig dagen bedraagt. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Uneto-VNI.

De betalingstermijn van vijftig dagen staat haaks op het voornemen van het
kabinet om de termijn juist terug te brengen van 45 naar dertig dagen en daarmee
de lasten van de huidige crisis voor het bedrijfsleven te verlichten. Eén van de
respondenten in het onderzoek meldde dat een vordering op de overheid pas na 608
dagen werd voldaan. Uneto-VNI-directeur Titia Siertsema vindt dat de overheid
hiermee het slechte voorbeeld geeft, terwijl van haar juist een voorbeeldfunctie
mag worden verwacht in het economisch verkeer. Siertsema: “Zeker in de huidige
economische crisis zijn onze leden gebaat bij een snelle betaling, dat kan een
aanzienlijke verbetering van hun kasstroom opleveren. Nu het aantal opdrachten
ook in onze branche terugloopt en banken terughoudend zijn bij het verstrekken
van kredieten, helpt het als de overheid facturen binnen de gangbare
betalingstermijn voldoet.” Het onderzoek, uitgevoerd door Intrum Justitia laat
echter zien dat de overheid in vergelijking met vier jaar geleden lakser is
geworden met het betalen van facturen. De betalingstermijn bedroeg in 2005 nog
44 dagen en is nu opgelopen tot vijftig dagen. Consumenten en zakelijke
opdrachtgevers betalen over het algemeen beduidend sneller dan overheden,
respectievelijk binnen 25 en 45 dagen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels