nieuws

Opknapbeurt campus TU Eindhoven

bouwbreed

De Technische Universiteit Eindhoven wil de komende jaren het universiteitsterrein zichtbaarder maken en internationale allure geven

Daaraan moeten onder meer 600 tot 700 woningen en een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers een bijdrage leveren.
De campus stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en veel gebouwen voldoen niet meer aan de wensen en eisen. In de Ontwikkelingsvisie TU/e Science Park zijn plannen opgenomen voor de toekomst van het hele terrein.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels