nieuws

‘Nieuwe norm luchtkwaliteit’

bouwbreed

Het kabinet moet onderzoeken of een nieuwe norm voor luchtkwaliteit wenselijk is. De huidige twee zouden te weinig zeggen over de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s, waardoor bouwprojecten soms ten onrechte worden afgekeurd.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de gisteren aan
VROM-minister Cramer aangeboden Milieubalans. De nieuwe norm, naast of in plaats
van de twee huidige normen, zou meer gericht moeten zijn op het
verbrandingsaerosol (concentratie van fijn stof uit verbrandingsproces van
auto’s en schoorstenen). Nieuwe inzichten zouden er namelijk op wijzen dat het
verbrandingsaerosol een betere indicator is voor de mate waarin de
luchtkwaliteit de gezondheid schaadt dan de nu gehanteerde normen voor fijn stof
(PM10) en stikstofdioxide (NO2). De nieuwe norm heeft in potentie grote
voordelen, meent het PBL. Uit eerdere studies blijkt namelijk dat de risico’s
vooral bij drukke wegen optreden en niet gelijk verdeeld zijn over de bevolking
in Nederland, waarvan nu nog wordt uit gegaan.

Bouwprojecten

Ook het toetsen van bouwprojecten op luchtkwaliteit zou met een nieuwe norm
mogelijk effectiever kunnen. In dat verband sluit het PBL niet uit dat in het
recente verleden bouwprojecten zijn goedgekeurd, terwijl ze toch extra
gezondheidsschade veroorzaken. Andersom is het volgens het PBL ook mogelijk dat
bouwprojecten op basis van de huidige normen zijn afgewezen, terwijl ze de
gezondheid van omwonenden eigenlijk niet schaden. Nico Hoogervorst,
projectleider van de Milieubalans, wil toch niet direct korte metten maken met
de huidige normen. “Het betekent niet dat de door luchtkwaliteit vertraagde
wegenbouwprojecten voor niets zijn geweest. In de huidige norm zit het
verbrandingsaerosol ook al ingebakken. Ons vermoeden is alleen wel dat het een
stuk beter kan.” Een woordvoerder van minister Cramer laat weten dat VROM de
voordelen van een nieuwe norm inziet, maar dat ze zich vooralsnog moet houden
aan de Europese normeringssystemen.

Geluidsplafonds

Waar de kosten van luchtvervuiling mee kunnen vallen, lopen de kosten voor de
aanpak van geluidsoverlast rond snelwegen hoog op wanneer het verkeersvolume in
de komende jaren sterk toeneemt. Directe reden zijn de strengere eisen die het
kabinet met het geluidsproductieplafond aan wegen en spoorwegen gaat stellen.
Ernstige geluidshinder blijkt de afgelopen twintig jaar met 10 procent te zijn
toegenomen. Verkeer op lokale wegen veroorzaakt de meeste overlast. Verder
concludeert het PBL dat het kabinet vrijwel geen van de milieudoelstelling vanaf
2020 haalt. Minister Cramer onderschrijft dat en bereidt aanvullend beleid voor.
Daarbij kijkt ze naar energieprestatienormen voor de bestaande bouw, slimme
bovenleidingen van treinen en energiebesparing van ziekenhuizen en scholen.

Reageer op dit artikel