nieuws

‘Neem omwonende serieus bij gebiedsontwikkeling’

bouwbreed

Zijn bewoners die hun mond roeren over gebiedsontwikkeling in hun omgeving lastig? Het tweede praktijkboek gebiedsontwikkeling, antwoordt op die vraag volmondig ‘nee’.

“Zij weten als geen ander wat de feitelijke gebiedsurgenties zijn”, schrijft
Peter van Rooy, auteur van het boek dat deze week verscheen. “Door het steeds
hogere opleidingenniveau en de democratisering van kennis, zijn bewoners in
toenemende mate in staat tot professionele participatie.” Het tweede
praktijkboek gebiedsontwikkeling is een uitgave van NederlandBovenWater. Een
programma dat erop is gericht gebiedsontwikkeling in gang te zetten. Het werd
opgezet door Habiforum en Nirov en richt zich op het verzamelen van informatie
over ruimtelijke ontwikkeling. De aandacht gaat daarbij uit naar de factoren die
hiervan een succes kunnen maken. En naar de rol die daarbij wordt gespeeld door
verschillende deelnemers. Werd in de voorganger van Het tweede praktijkboek
gebiedsontwikkeling behandeld waarin gebiedsontwikkeling verschilt van
ontwikkelingsplanologie en ruimtelijke ordening, de nieuwe publicatie richt in
overeenstemming van de doelstellingen van het programma, de schijnwerper op de
succesfactoren van gebiedsontwikkeling.

Lastpakken

Een element springt er uit: het betrekken van bewoners en marktpartijen bij
het ontwikkelproces. Beide groepen staan soms lang aan de kant omdat tegen hen
vooroordelen leven. Omwonenden worden veelal gezien als “lastpakken, vertragers
en overvragers.” Van Rooy daarentegen spreekt vanwege hun vaak grote
betrokkenheid en kennis van zaken, over hen als ‘mentale gebiedseigenaren’. Neem
ze daarom serieus, adviseert hij. Zo niet dan bestaat het risico van procedures;
vanaf de bestuursrechter tot aan de Raad van State. Toch is dat onvoldoende om
te komen tot goede gebiedsontwikkeling. Net zo belangrijk is de betrokkenheid
van marktpartijen. Zo vanzelfsprekend als dat lijkt, is het niet, constateert
Van Rooy. “Uit vrees voor het maken van fouten, worden marktpartijen niet zelden
op afstand gehouden totdat het echt niet meer zonder hen kan. Daar komt bij dat
marktpartijen net als omwonenden vaak het slachtoffer worden van vooroordelen.
De ontwikkelaars hebben zelf de sleutel in handen om vooringenomenheid te
beperken, vindt Van Rooy. Een transparante werkwijze is daarbij belangrijk.
Bovendien moeten ze zich niet al te onderdanig opstellen om bij de overheden in
het gevlij te komen, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen in de strijd
gooien. “Koplopers die hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap tonen”,
schrijft Van Rooy, “laten naar de stellige overtuiging van menig topambtenaar en
openbare bestuurder, de ridders van de korte baan op toenemende afstand achter
zich.”

Reageer op dit artikel