nieuws

Mogelijke halvering aantal ministeries

bouwbreed

Het ambtenarenapparaat moet fors afslanken

Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkomt niet aan de rijksbrede inkrimping. Het gaat om een bezuiniging van 69 miljoen euro. Het aantal ambtenaren krimpt van 12.686 in 2006 naar 11.664 in 2011. Nu het begrotingstekort verder dreigt op te lopen met 35 miljard euro per jaar volgt waarschijnlijk verdere afslanking. Mogelijk wordt het aantal ministeries gehalveerd en volgt een fusie met VROM.

Reageer op dit artikel